Stowarzyszenie “Pro Silesia” wypromuje śląską naukę i biznes

Nowe Stowarzyszenie ,Pro Silesia” Biznes–Nauka–Samorząd powstało z inicjatywy władz województwa, które do jego współtworzenia zaprosiło Bielsko-Białą, Częstochowę, Gliwicę, Katowice, Rybnik i Sosnowiec, największe śląskie uczelnie (Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytety Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska czy Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach) oraz instytucje związane z biznesem (m.in. Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA, Regionalną Izbę Gospodarczą, Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach czy Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach).

fot. Sojomail | WIkimedia Commons | lic. CC-BY-SA-3.0

Stowarzyszenie ma być formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego, uczelni oraz instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarczego. “Pro Silesia” zajmie się działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa oraz podnoszenia jakości życia jego mieszkańców m.in. poprzez umiędzynarodowienie działalności jednostek samorządowych, przedsiębiorstw, uczelni, instytucji otoczenia biznesu oraz śląskich organizacji samorządu gospodarczego.