AKTUALNOŚCI

Konkurs na dofinansowanie szkoleń administracji architektoniczno-budowlanej

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie przeprowadzenia projektów szkoleniowych dla pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Konkurs organizowany jest w ramach działania 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” programu „Wiedza, edukacja, rozwój”. Celem jest wybór firm lub innych podmiotów, które przeprowadzą szkolenia dla wybranych pracowników administracji. W konkursie udział brać mogą także organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, urzędy wojewódzkie, jednostki naukowe, szkoły wyższe czy jednostki samorządu terytorialnego wraz z ich stowarzyszeniami.

Chętni do realizacji takich projektów będą mogli ubiegać się o ich dofinansowanie w terminie 1-30 września. Wnioski w formie papierowej można dostarczać osobiście w siedzibie w Kancelarii Ogólnej MR, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, przesyłką kurierską lub pocztą. Przyjmowane będą również wnioski w formie elektronicznej. Pula środków wynosi ponad 2 miliony złotych. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest wiosną 2017 roku.

Więcej informacji o konkursie