AKTUALNOŚCI

PKP: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na koncepcję Stacji Muzeum

W najbliższy poniedziałek (25.01.2016) mija termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla Stacji Muzeum. Pula nagród dla zwycięzców wynosi 400 tys. złotych.

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach. Opracowania studialne nadesłane w pierwszym etapie zostaną ocenione przez sąd konkursowy. Autorzy 6 najlepszych prac zostaną poproszeni o wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej centrum kulturalno-naukowego i rozrywkowego związanego tematycznie z techniką i transportem (ze szczególnym uwzględnieniem kolejnictwa) o nazwie Stacja Muzeum.

Obszar objęty konkursem stanowi teren położony na dz. ew. nr 6/33 z obrębu 6-14-03, 1/7, 1/8 oraz 1/9 z obrębu 6-14-04 w Warszawie (na granicy dzielnicy Włochy i Wola). Część studialna (etap I konkursu) obejmuje obszar 36 ha, natomiast obszar przeznaczony na zlokalizowanie obiektów i zagospodarowania części realizacyjnej (etap II konkursu) to 23 ha.

Najlepsza koncepcja będzie podstawą do stworzenia projektu architektonicznego. Jej autor otrzyma w nagrodę 120 tys. złotych netto oraz zostanie zaproszony do dalszych negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej. Drugie i trzecie miejsce w konkursie będzie premiowane odpowiednio kwotą 80 i 50 tys. złotych netto. Dla kolejnych trzech autorów przewidziane są wyróżnienia.

Ostateczny termin składania wniosków mija w najbliższy poniedziałek o godzinie 16.00. Rozstrzygnięcie całego konkursu planowane jest na lipiec 2016.

Pełna informacja o konkursie znajduje się na stronie pkpsa.pl oraz na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Źródło: Informacja prasowa PKP