Mapa dostępności transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie opracował interaktywną mapę pokazującą dostępność transportu zbiorowego w stolicy. Podobną mapę prezentowaliśmy w ubiegłym roku dla Londynu.

Warszawska mapa to pierwsze opracowanie w Polsce, które w jednym miejscu obrazuje dostępność pieszą do wszystkich środków transportu zbiorowego: stacji metra, stacji kolejowych, przystanków autobusowych i tramwajowych. Dodatkowo, na poszczególnych przystankach, ZTM udostępnił informacje o liczbie odjazdów wszystkich linii.

Warszawska mapa dostępności | fot. ZTM Warszawa

Aplikacja zawiera 6 map, na których zaprezentowana jest dostępność poszczególnych środków transportu miejskiego, czyli autobusów, tramwajów, metra i kolei miejskiej. Dwie ostatnie mapy obrazują cały transport miejski na jednym zestawieniu oraz pokazują średni całkowity czas potrzebny na pokonanie danego dystansu względem centrum z uwzględnieniem dojścia do przystanku, oczekiwania na pojazd i samą podróż.

 „Wykorzystując uzyskane dane ZTM zidentyfikował obszary pozbawione optymalnej dostępności transportowej, co pozwoli na podjęcie w przyszłości działań w tym zakresie” – wyjaśnia Maciej Florczak, starszy specjalista ds. transportu publicznego, ZTM Warszawa.

Zobrazowanie dostępności transportu zbiorowego za pomocą cyfrowej mapy to nie tylko ciekawostka, ale także narzędzie, które przykładowo pozwoli mieszkańcom na sprawdzenie, jak dobrze skomunikowana jest okolica, w której planują zakup mieszkania. To także wartościowa informacja dla osób przyjeżdzających do Warszawy, które chcą szacunkowo określić czas, jaki potrzebny jest na pokonanie odległości w Warszawie za pośrednictwem komunikacji miejskiej.

Opracowany plan transportowy przewiduje optymalne strefy dojścia do przystanków na terenie Warszawy i aglomeracji warszawskiej.

Warszawa

  • Dla przystanków autobusowych i tramwajowych – strefy do 300 m, 400 m i 500m odpowiednio dla strefy obsługi komunikacyjnej śródmiejskiej, miejskiej i przedmieść.
  • Dla stacji metra – strefa do 1000 m
  • Dla stacji kolejowych – strefa do 1000 m w centralnej części miasta oraz do 2000 m w dzielnicach obrzeżnych.

Aglomeracja warszawska

  • Dla przystanków autobusowych – strefa 500 m na terenach zabudowy intensywnej i do 800 m na terenach zabudowy ekstensywnej;
  • Dla stacji kolejowych – strefa do 2000 m.

Mapy będą aktualizowane co roku, co pozwoli zaobserwować, jakie zmiany zachodzą w transporcie miejskim na terenie całej aglomeracji warszawskiej. Podstawą analiz są m.in. zapisy „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi”. Analiza została opracowana z wykorzystaniem technologii ArcGIS firmy Esri Polska.