AKTUALNOŚCI

Lublin: Trwa realizacja “Modelowej Rewitalizacji”

W kwietniu 2015 roku ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. W Lublinie konkurs zwyciężył projekt rewitalizacji Podzamcza i okolic ul. Lubartowskiej. Jest to teren o powierzchni około 14 ha, na którym obecnie mieszka ponad 1700 mieszkańców. Część tego obszaru objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zakończyły się badania terenu, na podstawie których miasto określi potrzeby inwestycyjne i działania niezbędne do ożywienia społeczno-gospodarczego tej części miasta. Kolejnymi działaniami projektu będą: opracowanie ekspertyz technicznych dla zasobów miejskich, diagnoza polityki czynszowej, analiza formalno-prawna możliwości i zakresu stosowania preferencji wynajmu, wyselekcjonowanie lokali do preferencyjnego wynajmu, stworzenie planu zarządzania zasobami komunalnymi a także warsztaty dla mieszkańców obszaru oraz innych grup z tego obszaru.

Poznaliśmy również propozycje zagospodarowania terenów zielonych:

Na przygotowanie Programu Modelowej Rewitalizacji dla obszaru Podzamcza do Lublina trafiło 1,4 mln zł (1,2 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Łącznie na realizację tego zadania w skali całego kraju przewidziano 90 mln zł.

źródło: lublin.eu