Zmarł architekt i urbanista Romuald Dylewski

7 stycznia 2019 roku zmarł Romuald Dylewski, architekt i urbanista urodzony w Łęcznej. Pogrzeb odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Romuald Dylewski

Romuald Dylewski | fot. Forum Kultury Przestrzeni

Romuald Dylewski urodził się w 1924 r. w Łęcznej. Studiował w latach 1945-1952 na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Bezpośrednio po studiach pracował w Biurze Urbanistycznym Warszawy, gdzie zajmował się m.in. rozbudową prawobrzeżnej części miasta. Był jednym z autorów planu dzielnicy przemysłowo-portowej Żerań oraz dzielnicy Bródno – pracując w pracowni urbanistycznej dedykowanej dzielnicy Praga Północ. Wykonywał tam również studia projektowe dla terenów podmiejskich: Choszczówki, Legionowa czy Jabłonnej.

Pierwsze całkowicie samodzielne zadanie wykonywał po pięciu latach, po przeniesieniu do Lublina. Dylewski wykonał tam plan ogólny rozwoju Lublina, pierwszy zatwierdzony po wojnie plan dla miasta. Był również autorem projektów zagospodarowania przestrzennego Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Dylewski zajmował się także planami w innych miastach Polski. W latach 60-tych pracował w Departamencie Rozwoju Urzędu Miasta Londynu, gdzie uczestniczył w projektowaniu m.in. osiedla West Bethnal Green. Następnie zajmował się także projektowaniem miast m.in. w Iraku (Bagdad), Syrii i Libii. Był także przedstawicielem Polski w Komisji Urbanistycznej Międzynarodowej Unii Architektów w Paryżu.

Przez wiele lat był kierownikiem lubelskiego oddziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, przygotowując tam m.in. studium rozwoju i zagospodarowania przestrzennego aglomeracji lubelskiej oraz wydany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich w 2003 roku Poradnik Urbanistyczny. Prezes lubelskiego Oddziału TUP, Dylewski był również inicjatorem Forum Kultury Przestrzeni oraz laureatem licznych nagród i odznaczeń między innymi Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł w wieku 95 lat. Msza pożegnalna odbędzie się 15 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w Kościele św. Józefa przy ul. Filaretów 7 w Lublinie.

informacje za: TUP LublinRocznik Lubelski T. XLIV, Lublin 2018