AKTUALNOŚCI

Modelowa Rewitalizacja Miast – wyniki

Ministerstwo Rozwoju zakończyło ocenę wniosków o udzielenie dotacji złożonych w II etapie konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast. Dofinansowanie otrzyma 20 projektów z całej Polski.

modelowa rewitalizacja info

W kwietniu 2015 roku ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. W sierpniu poznaliśmy projekty zakwalifikowane do II etapu rywalizacji. Wszyscy uczestnicy tego etapu przygotowali wnioski o dofinansowanie inwestycji. Spośród 57 wniosków wybrano 20 projektów, które otrzymają dofinansowanie. Jego łączna wartość to blisko 43,7 mln zł. Na realizację projektów samorządy mają czas do 31 grudnia 2018 r.

Propozycje dotyczyły przede wszystkim kształtowania przestrzeni miejskiej, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, ochrony i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego oraz ożywienia gospodarczego. W pierwszym etapie zwyciężył projekt wrocławskiej rewitalizacji „4 kąty na trójkącie”, dotyczący rozwiązywania problemów występujących na Przedmieściu Oławskim. Finalnie zajął on trzecie miejsce, zaś wyprzedziły go projekty miast Włocławka („Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”) oraz Warszawy (Rewitalizacja – wspólna sprawa). Największe dofinansowanie, wynoszące ponad 4 miliony złotych, otrzyma warszawski projekt dla dzielnicy Praga-Północ. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosiła 5 mln złotych.

 “Wybrane w konkursie miasta otrzymają dofinansowanie na realizację modelowych działań z zakresu rewitalizacji obszarów wymagających odnowy. Rewitalizacja jest ważną częścią myślenia o rozwoju miast – powinna stać się kluczowym programem społecznym i gospodarczym władz samorządowych w odniesieniu do obszarów problemowych”

– podkreślił wiceminister Paweł Chorąży.

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie:

Modelowa Rewitalizacja Miast lista 1

Lista projektów, które nie uzyskały dofinansowania;