AKTUALNOŚCI

Morze samochodów codziennie zalewa Warszawę

Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich podał wyniki automatycznego pomiaru ruchu z 2016 roku. Samochodów na ulicach Warszawy jest coraz więcej, a codziennie jej granice przekracza ponad milion pojazdów.

Warszawa, ul. Marynarska | fot. Kamil Suchożebski

Ruch pojazdów na ulicach Warszawy każdego dnia zlicza system Automatycznego Pomiaru Ruchu. W jego skład wchodzi 110 punktów rozmieszczonych na sieci głównych ciągów komunikacyjnych miasta. Pętle indukcyjne umieszczone pod warstwą ścierną drogi umożliwiają wykonywanie pomiarów, dane następie są zbierane i analizowane. Punkty pomiarowe zgrupowane są w kordony: Warszawy (granica miasta, trasy wlotowe), ekran WZ,  wewnętrzny, mostowy, śródmieścia, lotniska i Ursynowa.

Liczba samochodów na drogach ciągle rośnie. Największe średnie dobowe natężenie ponownie odnotowano na moście Grota-Roweckiego, który leży w ciągu drogi ekspresowej S8, w 2016 roku codziennie przekrój tej przeprawy mostowej przekraczało aż 180 tys. pojazdów. Rok wcześniej to również było miejsce o największym ruchu, jednak wynik ten był o 18 tys. aut mniejszy. Na drugim miejscu znajduje się Aleja Prymasa Tysiąclecia, pomiędzy Rondem Zesłańców Syberyjskich a Kasprzaka odnotowano 124 tys. pojazdów. Na trzecim stopniu tego niechlubnego podium uplasował się most Łazienkowski z codzienną liczbą prawie 118 tys. samochodów.

ZDM podaje, iż dużą część ruchu generują pojazdy spoza Warszawy. Dzień w dzień granice miasta przekracza około milion samochodów. Dane te wynikają zarówno z odczytów stacji pomiarowych jak i szacunków – nie wszystkie ulice na granicy miasta znajdują się w systemie APR, z czego najważniejsze drogi ekspresowe S2 i S8 od węzła Konotopa. Najbardziej zatłoczone wylotówki to Toruńska (73 tys.), Puławska (67 tys.) oraz Pułkowa (62 tys.). Na części z dróg prowadzących do miasta odnotowuje się spadki ruchu, jednakże jedynym punktem o wyraźnie znacznej zmianie jest Aleja Krakowska. W tym miejscu w 2014 roku jeździło 87 457 pojazdów, w 2015 już tylko 45 723 – co związane było z oddaniem do użytku obwodnicy Janek i Raszyna. Niestety już rok później wskaźniki podskoczyły o 5% do poziomu 48 tysięcy.

Taki ogrom wjeżdżających do stolicy wraz z podnoszonymi głosami o zanieczyszczeniu powietrza ukazuje, iż jest to najwyższy czas na wytężone działania w zakresie transportu publicznego i kolejowego w wymiarze całej metropolii. Alarmujące są także zmiany wskaźników motoryzacji (liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców) świadczące o negatywnych skutkach procesu suburbanizacji i dominacji Warszawy jako ośrodka centralnego w aglomeracji. Na 7. miejscu w kraju pod względem tego wskaźnika  plasuje się powiat warszawski zachodni, w którym wg danych GUS w 2015 roku na 1000 osób przypadały aż 694 samochody osobowe. Sama Warszawa w tej statystyce również znajduje się wysoko, osiąga wynik 649, a siedem lat temu był o przeszło 100 pojazdów mniejszy.