Paryż chce zostać rowerową stolicą Europy

Stolica Francji chce dołączyć do światowej czołówki miast przyjaznym rowerzystom. Plan zakłada znaczny rozwój sieci dróg rowerowych, z jej podwojeniem do roku 2020.

Głównym celem strategii jest zmiana zachowań transportowych paryżan, ponieważ to transport w największym stopniu odpowiada za emisję zanieczyszczeń. Wskaźniki zawartości szkodliwych substancji w powietrzu często są przekraczane, a przy złych warunkach pogodowych nad miastem zalega smog, o którym pisaliśmy już kilkukrotnie. Wzrost liczby rowerzystów jest kolejnym sposobem polepszenia stanu środowiska, po planowanym zakazie używania pojazdów z silnikami Diesla wewnątrz Bulwaru Peryferyjnego, rozszerzeniu stref Tempo 30 i wyznaczeniu stref ograniczonego ruchu.

Władze miasta chcą potroić liczbę osób wykorzystujących rower w codziennych dojazdach do pracy, szkoły lub sklepów. Obecnie tym środkiem komunikacji odbywa się 5% podróży, za 5 lat ma być to 15%. Łączy budżet inwestycji wynosi 150 mln euro.

Głównym działaniem jest zwiększenie długości dróg dla rowerów, dziś sieć ma 700 km, celem jest osiągnięcie dwukrotności tej liczby. Do 2020 istniejące drogi zostaną połączone w spójną strukturę, domknięte zostaną trzy rowerowe obwodnice. Plany zakładają również stworzenie ekspresowych dróg dla rowerów, które przetną miasto na osi północ-południe i wschód-zachód, powstaną one również po dwóch stronach Sekwany.

Carte Velo finale BD 1

Wprowadzane mają zostać również liczne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i wygodę cyklistów. Na skrzyżowaniach pojawi się aż 7 000 śluz rowerowych, na drogach jednokierunkowych wymalowane zostaną kontrapasy. Przy uspokojonym ruchu w strefach tempo 30 nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych udogodnień.

Rekordy popularności bije system roweru miejskiego Vélib. W 2014 roku aż 283 tysiące osób wykupiło roczne abonamenty, które umożliwiają nieograniczoną liczbę wypożyczeń. Dziennie z 19 000 rowerów (1200 stacji) korzysta około 96 000 osób. W ubiegłym roku uruchomiono program P’tit Vélib’. Są to wypożyczalnie rowerów dla dzieci (również czterokołowych i rowerków biegowych) rozmieszczone w kilku parkach Paryża. Dają możliwość nauki jazdy oraz poznania przepisów i dobrych nawyków. Program dla małych rowerzystów będzie kontynuowany i sukcesywnie rozwijany. W planach są również wypożyczalnie rowerów elektrycznych. Przy ich indywidualnym zakupie można liczyć na dofinansowanie z budżetu miasta.

Przy rozwoju sieci rowerowej nie zapomniano o miejscach parkingowych. Na ulicach miasta pojawi się 10 000 tradycyjnych stojaków, jak i takich, które umożliwiają przechowanie roweru w pionie.

150 milionów euro zostanie wydane w następujący sposób:

  • 63 mln – rozwój sieci dróg rowerowych,
  • 40 mln – przeprojektowanie istniejącej infrastruktury drogowej,
  • 30 mln – rozwój stref tempo 30,
  • 7 mln – miejsca parkingowe,
  • 10 mln – rozwój systemu miejskiego roweru, dofinansowania na zakup rowerów, motorowerów i rowerów elektrycznych.

– To długa i mozolna praca. Holendrzy nad swoim systemem pracują od lat 70. Mamy dużo do zrobienia, jednak jesteśmy dobrej myśli – mówi Christophe Najdovski, zastępca mer Paryża odpowiedzialny za transport i przestrzenie publiczne.