AKTUALNOŚCI

Kraków: Ruszają prace systemu MONIT-AIR

Kraków zaczął wprowadzać w życie projekt “Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie – MONIT-AIR”.

Kraków od dawna walczy z zanieczyszczeniem powietrza. Ukształtowanie terenu Krakowa utrudnia cyrkulację powietrza. Jego jakości nie sprzyja ukształtowanie terenu miasta, utrudniające cyrkulację powietrza oraz duża ilość zakładów przemysłowych w otoczeniu miasta i źródeł niskiej emisji. Stąd decyzja o uruchomieniu projektu monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza.

Kraków / źródło : INTBAU

MONIT-AIR zainaugurowany został w czwartek 18 września. Jego założeniem jest przedstawienie odpowiedzi na pytanie: co robić, aby zwiększyć dopływ świeżego powietrza do Krakowa. Projekt ma przynieść efekty zarówno doraźne jak i długoterminowe. MONIT-AIR ma między innymi ocenić warunki przewietrzania Krakowa przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu modelowania, inwentaryzować źródła niskiej emisji i kontrolować likwidację czynnych pieców. Zinwentaryzowana zostanie zieleń w mieście – dzięki temu powstaną mapa określająca czynniki aerodynamiczne oraz komputerowy system zarządzania terenami zielonymi.

Projekt jest przedsięwzięciem dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Jego wartość wynosi 3 685 671 zł.