AKTUALNOŚCI

Małopolskie z własnym budżetem obywatelskim

Małopolska jako jedyny region w kraju zdecydowała się na wprowadzenie wojewódzkiego budżetu obywatelskiego.

BOWM2017

Idea budżetu obywatelskiego w Polsce nie jest już nowością, jednakże zazwyczaj inicjatywa ta jest kojarzona z lokalnymi działaniami o skali dzielnicy czy miasta. BO na poziomie województwa zdarzył się w Polsce tylko raz – w roku 2012 przeprowadziło go województwo podlaskie – kolejnych edycji nie było. Trzeba przyznać, że w roku 2012 polskie budżety partycypacyjne raczkowały – pierwszy powstał rok wcześniej w Sopocie. Teraz po zebraniu kilku lat doświadczeń, zapoznaniem społeczeństwa z mechanizmem BO, władze województwa małopolskiego organizują budżet na poziomie regionalnym.

Zgłoszenia projektów przyjmowane będą od 15 kwietnia do 6 maja, składać mogą je osoby mieszkające na terenie województwa małopolskiego, które ukończyły 16 lat. Zadania muszą mieścić się w granicach zadań i kompetencji odpowiadającym województwu, przyczyniając się jednocześnie do jego szerokorozumianego rozwoju.

Projekty podzielono na dwa typy:

  • Powiatowe (koszt od 50 do 100 tys. zł), dotyczące jednego z powiatów;
  • Subregionalne (koszt od 100 do 300 tys. zł), dotyczące co najmniej dwóch powiatów w jednym subregionie.

Wypełnione formularze wraz z listą poparcia (50 podpisów dla projektów powiatowych i 100 dla subregionalnych) należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Urzędzie Marszałkowskim lub jednej z trzech agend w Nowym Sączu, Oświęcimiu lub Tarnowie. Złożone projekty przejdą ocenę formalno-prawną oraz merytoryczną.

Mieszkańcy województwa głosować na projekty będą między 18 czerwca a 6 lipca. Projekty wybierać będzie można poprzez włożenie karty do głosowania do urny w Urzędzie Marszałkowskim lub agendzie, wysłanie karty na adres urzędu lub drogą internetową. Głos oddać będzie można na jedno zadanie o zasięgu powiatowym i jedno o charakterze subregionalnym.

Pula budżetu przeznaczona przez władze województwa wynosi 6 mln zł. Została ona podzielona równo pomiędzy 6 subregionów.

mapa_subregiony

W roku 2017 zrealizowane zostaną te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania puli budżetu. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. W przypadku niewykorzystaniu puli danego subregionu Zarząd Województwa może przenieść pozostałe środki do innego subregionu.

 Harmonogram

  • Składanie wniosków: 15 kwietnia – 6 maja
  • Weryfikacja zgłoszeń: do 10 czerwca
  • Głosowanie: 18 czerwca – 6 lipca
  • Ogłoszenie wyników: do 31 lipca

Oficjalna strona internetowa BOWM 2017

LogoBO17

Budżety Obywatelskie 2017 w Polsce