AKTUALNOŚCI

O pakiecie mieszkalnictwa w Sejmie

Parlamentarzyści zajmą się popołudniu projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Zmiany kierowane są głównie do samorządów terytorialnych i mają ułatwić prowadzenie lokalnej polityki mieszkaniowej w społecznym sektorze mieszkaniowym.

W procedowanym w parlamencie projekcie ustawy znajdziemy wiele zmian prowadzących do zwiększenia poziomu finansowego wsparcia ze strony państwa oferowanego gminom.

[Aktualizacja: 27.10.2020 17:00] Do projektu przedłożono poprawki. Zgłosiły je Koalicja Obywatelska oraz Lewica. Projekt trafił ponownie do sejmowych Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego.

Osiedle realizowane w ramach programu Mieszkanie Plus w Kępicach

Osiedle realizowane w ramach programu Mieszkanie Plus w Kępicach | fot. PFR Nieruchomości

Zapisane w projekcie instrumenty dotyczą wsparcia budownictwa komunalnego, społecznego budownictwa czynszowego oraz wsparcia bezpośredniego do gospodarstw domowych w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa zakłada 1,5 mld wsparcie. Planowane jest też zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszów dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS.  Zmiany dotyczą również Prawa Budowlanego.

W polskiej legislacji nastąpić ma zmiana pojęcia „towarzystwa budownictwa społecznego” i rozszerzenie bardzie oddające charakter tych podmiotów określenie „społeczna inicjatywa mieszkaniowa”. TBS-y mają stanowić część SIMów. Według nowych przepisów istniała będzie możliwość dojścia do własności wynajmowanego lokalu z tego zasobu. Wprowadzone zostaną również przepisy umożliwiające przejściowe obniżenie czynszu (rozliczenie partycypacji).

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa planowane są na godziny popołudniowe (po godzinie 16:00). Planowane są też 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła. Projekt przygotowywany był przez Ministerstwo Rozwoju. O ustawie pisaliśmy we wrześniu.

ustawa komisje 652