AKTUALNOŚCI

Konsultacje w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gdańska

Trwają otwarte konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska. Spotkania przedstawicieli Biura Rozwoju Gdańska z zainteresowanymi odbywają się w każdej z  czterech dzielnic objętych programem rewitalizacji: Biskupiej Górce, Nowym Porcie, Oruni oraz Dolnym Mieście. Jak wyglądają plany miasta względem rewitalizowanych obszarów i jakie są największe obawy mieszkańców?

fot. Justyna Breś

Po prezentacji działań rewitalizacyjnych dla dzielnicy Biskupia Górka w miniony poniedziałek tj. 06.02.2017 oraz wczorajszej dyskusji publicznej dotyczącej programu rewitalizacji w Nowym Porcie, projektanci są „ na półmetku” cyklu spotkań mających na celu zaprezentowanie efektów prac nad projektem Gminnego Projektu Rewitalizacji lokalnej społeczności. Po ponad rocznych zmaganiach w opracowaniu jak najlepszego planu rewitalizacji praca nad nim dobiega końca, a uchwalenie programu ma planowo nastąpić w kwietniu tego roku – jak mówiła prowadząca spotkanie Ewa Pielak – Zastępca Dyrektora BRG. Zakończenie przewidzianych działań rewitalizacyjnych ma przypadać na grudzień 2022 roku. W najbliższym czasie urzędnicy Biura Rozwoju Gdańska składać będą wnioski o dofinansowanie unijne projektów owych działań, zawartych w programie rewitalizacji. Termin ich złożenia został przyspieszony przez Urząd Marszałkowski na 16 lutego, jak dowiadujemy się na spotkaniu.

Po pierwszym spotkaniu dotyczącym planów rewitalizacji względem Biskupiej Górki zebrani dowiedzieli się m. in. o planowanej modernizacji dróg Biskupiej, Salwator, Górka oraz Na Stoku, przewidzianym urządzeniu terenów rekreacyjnych w północnej części dzielnicy przy ul. Biskupiej oraz przy Placu Buczka czy planowanych remontach części wspólnych ponad 25 budynków mieszkalnych. W ramach tzw. działań komplementarnych do działań programu rewitalizacji, finansowanych z osobnych środków, przewiduje się budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych skarp czy też termomodernizacje szkół podstawowych na terenie dzielnicy. Nie bez znaczenia pozostają działania w wymiarze społecznym – w ich ramach planowane jest utworzenie centrum seniorów oraz domu sąsiedzkiego.

Podczas wczorajszej prezentacji mieszkańcy oraz zainteresowani poznali plany dotyczące kolejnej rewitalizowanej dzielnicy- Nowego Portu. Mogli oni wyrazić swoje obawy, a także uzyskać od projektantów odpowiedzi na nurtujące ich pytania w tej kwestii. Projektanci przedstawili plany dotyczące modernizacji budynków mieszkalnych: komunalnych oraz wspólnotowych, modernizację ulic Góreckiego, Wilków Morskich, Strajku Dokerów, a także zagospodarowanie terenów wybranych podwórek w ramach animacji społeczności lokalnej. Jednym z większych planowanych przedsięwzięć jest wyczekiwane od lat zagospodarowanie terenu Szańca Zachodniego na park, w odpowiedzi na deficyt dostępu do obszarów zielonych i rekreacyjnych w dzielnicy. Na ten cel przeznaczone jest blisko 6,5 mln zł, jednak by przystąpić do zagospodarowania tego obszaru konieczne jest uprzednie wykonanie zadania komplementarnego jakim jest remediacja zanieczyszczonej gleby. Istotnym założeniem w ramach rewitalizacji Nowego Portu jest przebudowa placu przy przystani promowej i wznowienie niegdyś istniejących przepraw promowych do zabytkowej Twierdzy Wisłoujście. W ramach działań społecznych zaplanowano zorganizowanie zajęć dla samotnych matek oraz zapewnienie co najmniej 20 miejsc w placówce wspierania dziennego dla lokalnej młodzieży.

fot. Justyna Breś

Po prezentacji pracowników BRG nadszedł czas na dyskusję, w której aktywnie uczestniczyli mieszkańcy dzielnicy. Pytania dotyczyły głównie możliwości poszerzenia działań rewitalizacyjnych na niewyznaczone w projekcie ulice i obiekty w dzielnicy, a także możliwości uzyskania dofinansowań na działania remontowe dla wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo rozmawiano o konieczności zmiany instalacji grzewczych w wielu obiektach na przyłącza do sieci miejskiej oraz wznowienia chwilowo zatrzymanej możliwości wykupu lokali komunalnych przez mieszkańców. Żywe zainteresowanie budziło wznowienie przepraw promowych do Twierdzy Wisłoujście, jak rówież zagospodarowanie Szańca Zachodniego, wobec którego miasto snuje niespełnione plany już od ponad kilkudziesięciu lat. Padło również pytanie w sprawie renowacji niszczejącego Dworku Fishera. Prowadząca spotkanie Ewa Pielak poinformowała, że to zadanie nie będzie realizowane w ramach programu rewitalizacji, a poza tym to  przedsięwzięcie pochłonęłoby niemal cały jego budżet. Planowana jest natomiast renowacja obiektu w ramach odrębnego, dedykowanego projektu. Mieszkańców interesował również stosunek działań rewitalizacyjnych względem obiektów będących pod ochroną konserwatorską oraz poszanowanie tożsamości lokalnej dzielnicy.

Zanim dojdzie do uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji, przed urzędnikami wciąż pozostaje złożenie wniosków o dofinansowanie projektów, wykonanie studium wykonalności zaplanowanych działań oraz przeprowadzenie konkursu dla partnerów społecznych. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronie internetowej BRG pod adresem brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja  Tymczasem zapraszamy wszystkich zainteresowanych planowaną rewitalizacją gdańskich dzielnic na pozostałe spotkania otwarte w dzielnicy Orunia oraz Dolne Miasto.

Harmonogram spotkań:

– 6 lutego 2017 godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa nr 21, ul Na Stoku 43 – dla obszaru Biskupia Górka / Stary Chełm

– 8 lutego 2017 godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6A – dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

– 13 lutego 2017 godz. 17:00 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Smoleńska 5/7 – dla obszaru Orunia

– 15 lutego 2017 godz. 17:00 – Łaźnia Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1, – dla obszaru Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście

– 20 lutego 2017 godz. 17:00 – Sala Akwen I piętro ul. Wały Piastowskie 24 – dla przedstawicieli interesariuszy wszystkich obszarów

Więcej na stronie Biura Rozwoju Gdańska