Konferencja “W stronę piękna” – Szczegółowy program

O konferencji “W stronę piękna”, którą objęliśmy patronatem pisaliśmy już wcześniej.Organizatorzy udostępnili właśnie pełny program konferencji. Zapraszamy do zapoznania się z programem – warto!

Print

I DZIEŃ

Estetyzacja przestrzeni publicznej

8 kwietnia 2014 r. – wtorek

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – Audytorium A

11.00-11.30 Otwarcie konferencji

 1. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego;
 2. dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
 3. Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
 4. Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

11.30-12.00 Wykład inauguracyjny

dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG, – Społeczeństwo. Piękno. Przestrzeń. O normach,wartościach i praktykach kształtowania piękna publicznego

12.00-12.30 Prezentacja problemowa

Maria Fenrych, Miasto Reklamacja – Po co nam ładne miasta? O pozaestetycznych aspektachporządkowania chaosu wizualnego

12.30-13.00 Przerwa

13.00-14.30 Panel dyskusyjny – Psucie architektury – w jaki sposób oszpecamy nasze miasta?

 • dr Jacek Friedrich, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego;
 • prof. dr hab. Maria Mendel, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego;
 • Zbigniew Reszka, Właściciel biura architektonicznego ARCH-DECO, Wiceprezes ds. majątkowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia ArchitektówPolskich
 • Aleksandra Stępień, Prezes Stowarzyszenia Miasto Moje A W Nim;
 • dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG, Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;

14.30-16.00 Panel dyskusyjny – Chaos przestrzenny – bez harmonii nie ma piękna?

 • dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG, Katedra Prawa Administracyjnego naWydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
 • dr Piotr Czyż, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto;
 • dr hab. Piotr Lorens, prof. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP, Wiceprezes Zarządu Głównego TUP;
 • dr Lesław Michałowski, Zakład Socjologii Kultury, Uniwersytet Gdański;
 • Paweł Orłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
 • Marek Kuzaka, Prezes Zarządu AMS S.A;
 • Wojciech Wagner, Naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej wUrzędzie Miasta Stołecznego Warszawy

18.00 Program rozrywkowy

II DZIEŃ

Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej

9 kwietnia 2014 r. – środa

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Sala Rady Wydziału

9.15-11.00 Panel ekspercki – Instrumenty estetyzacji przestrzeni publicznej. Zagadnienia ogólne.

Moderator: dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG

Referaty:

 1. Jakub H. Szlachetko, Estetyka przestrzeni publicznej: problem realny czy urojony? Tytułem wprowadzenia do rozważań;
 2. dr Jacek Friedrich, Ciasto i rodzynki, czyli jak budować w mieście;
 3. Małgorzata Kuzanik, Interdyscyplinarność zewnętrzna nauk prawa         w kontekście problematyki planowania i gospodarowania przestrzenią;
 4. Magdalena Spiżewska, Język prawny a ochrona wartości estetycznych;
 5. dr Maciej Wojciechowski, Normy prawne a normy estetyczne;
 6. dr Olga Hołub-Śniadach, Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatystyczne;

11.00-11.15 Przerwa

11.15-15.00 Panel ekspercki

Instrumenty estetyzacji przestrzeni publicznej.

Zagadnienia szczegółowe

Moderator: dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG

Referaty:

 1. Adam Rodziewicz, Biuro Rozwoju Gdańska, Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych (SOPPy);
 2. dr Marta Jaskulska, Biuro Rozwoju Gdańska, Prawo a praktyka społeczna. O społecznych uwarunkowaniach postrzegania i przestrzegania regulacji z zakresu estetyzacji przestrzeni publicznej;
 3. Aleksandra Stępień, W poszukiwaniu dobrych praktyk, czyli miasta wobec reklamowo-szyldowego chaosu;
 4. dr hab. M. Kistowski, prof. UG, Reklama zewnętrzna w krajobrazie Głównego Miasta w Gdańsku;
 5. Edyta Damszel-Turek, Biuro Rozwoju Gdańska, Koncepcja Regulacji Estetyki Miejskiej (KREM). Projekt regulacji nośników reklamy w Gdańsku;
 6. Karolina Wlazlo-Malinowska, Światło jako instrument kształtowania nocnego krajobrazu miasta;

13.00-13.15 Przerwa

13.15-15.00 Cd.

 1. dr Filip Przybylski–Lewandowski, Normatywność koloru w przestrzeni publicznej;
 2. Karol Ważny, Rola jednostek pomocniczych gminy w kształtowaniu ładu przestrzennego;
 3. Mateusz Kokoszkiewicz, Jawność postępowań i decyzji w kontekście rejestru budowlanego, praktyk wybranych urzędów miejskich oraz możliwości stwarzanych przez Internet;
 4. Tamara Widerak, Reklamowy chaos. Czy są skuteczne recepty?;
 5. MonikaTrojanowska, Rola zieleni w estetyzacji miast;
 6. dr Paweł Brzezicki, Problem finansowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez inwestorów prywatnych (komunikat)

15.00-17.00 Panel ekspercki

Praktyki estetyzacji przestrzeni publicznej w wybranychGminach

Moderator: dr Michał Miłosz

Referaty:

1) Damian Zelewski, Adam Popielarski, Maciej Beck, O dobrych praktykach estetyzacji przestrzeni publicznej w Polsce. Kilka przykładów tytułem wprowadzenia;

2) Jacek Piątek, Urząd Miejski w Gdyni, Estetyka przestrzeni publicznej – edukacja;

3) Jan Kołodziej, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdański model polityki estetyzacji miasta;

4) Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, Urząd Miasta Sopotu, Sopot – przestrzeń, historia – nowa odsłona miasta

5) Wojciech Wagner, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Praca nad estetyką przestrzeni publicznej Warszawy. Szanse i wyzwania;

6) Katarzyna Kiełbińska, Praktyki partycypacyjne i dyskusja medialna na przykładzie pilotażowego projektu Ogarna 2.0 w kontekście typowych praktyk na obszarze Głównego Miasta Gdańska – analiza zysków i strat;

7) Christine Gerling, Nadzór Budowlany we Frankfurcie, Regulacje dot. reklamy zewnętrznej na przykładzie Frankfurtu

ZASADY UDZIAŁU

Udział w konferencji jest wolny od opłat. Organizatorzy nie pobierają jakichkolwiek opłat od uczestników. Wstęp jest otwarty dla każdego zainteresowanego. Takie podejście – zdaniem organizatorów – upowszechnia i dynamizuje dyskurs naukowy i ekspercki, co jest konieczną przesłanką prawidłowego funkcjonowania państwa. Jest tylko jeden warunek udziału w konferencji – to elektroniczna rejestracja. Wystarczy wysłać wiadomość mejlową na adres: [email protected]. W mejlu uprzejmie prosimy wskazać: (1) imię i nazwisko, (2) instytucję zatrudniającą (uczelnię, urząd, pracownię, organizację), (3) miasto. To w zupełności wystarczy.

POLECANE HOTELE 

Jeżeli jesteście Państwo spoza Trójmiasta, to zapraszamy do skorzystania z usług hotelarskich. Organizatorzy nie zajmują się zakwaterowaniem, więc sprawy te trzeba załatwiać na własną rękę. Jednakże – ze względu na miejsce obrad – polecamy Państwu hotele znajdujące się w Gdańsku Oliwie, z których będzie najbliżej na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli nie jesteście Państwo zorientowani w topografii Trójmiasta i liczycie na poradę, to uprzejmie prosimy o kontakt: [email protected]. Przedstawimy Państwu kilka najdogodniejszych pod względem logistycznym i finansowym propozycji.

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UCZESTNICTWO

W celu otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w konferencji prosimy oprócz zgłoszenia udziału przesłać także informację chęci otrzymania certyfikatu.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.