AKTUALNOŚCI

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z województwem zachodniopomorskim

Dyplomanci i promotorzy prac dyplomowych obronionych w roku 2016 mogą zgłaszać swoje prace do rywalizacji o tytuł najlepszej pracy dyplomowej związanej tematycznie z województwem zachodniopomorskim.

Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z terenu całej Polski. Prace mogą być nadsyłane w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

Celem konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Prace dyplomowe wraz z niezbędną dokumentacją określona w regulaminie można składać do 19 maja 2017 w sekretariacie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wyniki konkursu ogłoszone zostać mają pod koniec czerwca. Uroczystość wręczenia nagród laureatom planowana jest na październik.

Regulamin konkursu