Kongres: Miasto – Woda – Jakość życia, Wrocław, 24-25.09.2018

W ostatnich latach coraz częściej dostrzega się wagę zieleni w przestrzeni miejskiej. Coraz więcej miast podejmuje zatem wysiłek, aby nie tylko chronić istniejące tereny zielone, ale także – aby tworzyć ich coraz więcej. Miejsca takie są bowiem gwarancją podnoszenia jakości życia mieszkańców i gwarantują zrównoważony rozwój tak skomplikowanego systemu, jakim jest miasto.

Zieleń z kolei, aby spełniać swoją funkcję – kojącego krajobrazu, relaksującego otoczenia czy w końcu elementu poprawiającego jakość powietrza – potrzebuje wody. Bez wody nie ma życia, woda jest kluczowym elementem rozwoju każdej cywilizacji, a jednocześnie zasobem niezwykle cennym, deficytowym, nie wszędzie jednakowo dostępnym i przez to zasługującym na rozważne traktowanie. Polska jest krajem, w którym – w porównaniu z innymi państwami Europy – zasoby wody są małe i należy je chronić w sposób szczególny.

Głównym celem Kongresu jest zwrócenie uwagi na fakt, że – aby się harmonijnie rozwijać – miasta muszą znaleźć sposób na zrównoważenie działań zmierzających do zazieleniania przestrzeni miejskich i działań zmierzających do wykorzystania wody jako ważnego elementu środowiska miejskiego.  Bowiem rola wody, rzeki w życiu miasta jest nie do przecenienia – to niezwykle ważny element środowiska i gospodarki, ale też miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. A zatem efektywniejsze i skuteczniejsze w budowaniu nowoczesnych metropolii jest myślenie o mieście w barwach zielono-niebieskich, woda bowiem ma na rozwój miasta przyjaznego mieszkańcom wpływ większy nawet niż zieleń.

Kongres: Miasto – Woda – Jakość życia | 24–25 września 2018 | Wrocław | Wrocławskie Centrum Kongresowe – Hala Stulecia

STRONA INTERNETOWA WYDARZENIA | PROGRAM | FORMULARZ REJESTRACYJNY

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.