Konferencja „Ogrody Przedsiębiorczości – Aglomeracja jutra” – relacja z wydarzenia

13 kwietnia w Katowicach odbyła się II edycja konferencji „Ogrody przedsiębiorczości”. Ponad 80 gości reprezentujących biznes, administrację, środowiska NGO i naukowców, spotkało się, żeby rozmawiać o „Aglomeracji jutra”.

Ponownie konferencja była prowadzona w metodzie Open Space Technology – każdy z uczestników mógł zgłosić własny temat, o którym chciał porozmawiać. Dzięki temu, w ciągu 4 godzin pojawiło się aż 25 tematów. Kazdy z nich był następnie omawiany w mniejszych grupach. Przykładowe tematy to: „Klaster edukacyjny”, „Morgenstadt – niemieckie smart city”, czy „Aglomeracja przyjazna przedsiębiorcom”. Uczestnicy bardzo docenili możliwość spotkania środowisk administracji, biznesu i nauki, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz to, że z tych spotkań wynikły konkretne inicjatywy i projekty, w które zaangażowało się wiele osób.

FOTORELACJA

Tematy omawiane na „Aglomeracji jutra”

Edu Klaster

Spotkanie odbyło się w celu zainicjowania powstania klastra edukacyjnego. Rozpoczęto dyskusję o tym, czym jest klaster edukacyjny i jak powinien on wyglądać w naszym regionie.

Sposoby finansowania innowacyjnych projektów w aglomeracji

Prezentowano i omawiano różne metody na sfinansowanie innowacyjnych pomysłów i projektów. Skupiono się szczególnie na takich metodach, które są dostępne w chwili obecnej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.

Jak ujarzmić dane w metropolii

Metropolia śląsko-zagłębiowska to duża liczba miast i mieszkańców. To także olbrzymia ilość danych generowanych w różnych systemach. Dane te – wcześniej czy później – będą musiały zostać zintegrowane. Prowadzący z firmy 3S zainicjowali temat, którym poważnie powinny się zająć miasta metropolii. W celu zabezpieczenia i wykorzystania danych generowanych w miastach można wykorzystać istniejącą infrastrukturę, czyli:

 • 3 000 km światłowodów w aglomeracji;

 • 4 ośrodki gromadzenia i przetwarzania danych (Data Center);

 • Gotowe usługi telekomunikacyjne;

 • Doświadczenie w budowaniu sieci monitoringu miejskiego.

Ostatecznie zadano pytanie, które stale jest otwarte – co jeszcze trzeba zaplanować i zrobić w zakresie przetwarzania danych w Naszej metropolii?

Centra usług administracyjno-księgowych

Jedna aglomeracja miejska to szansa na konsolidację systemów obsługi księgowej i kadrowej w jednym miejscu. Stworzenie Centrum Obsługi Księgowej pozwala na znaczne ograniczenie kosztów związanych z obsługą często niejednorodnych systemów informatycznych w sąsiadujących w aglomeracji jednostkach samorządowych. Dyskusja pozwoli na ocenę potencjalnych możliwości prawnych i organizacyjnych.

Budowanie społeczności

Omawiano możliwości i sprawdzone projekty na budowanie społeczności wokół idei.

Przedstawiano przykłady:

 • Ekometropolia Silesia

 • Kraków Miastem Startupów

 • Free Hughs Kraków

Jak HR powinien wspierać biznes, administrację i NGO

Zespół omówił takie obszary współpracy HR – biznes/administracja/NGO jak:
 • Efektywność (opłacalność HR dla organizacji)

 • Zewnętrzny HR vs “administracja” w środku

 • Możliwość korzystania z zewnętrznych ekspertów

 • Pomoc organizacji studenckich

 • Działanie u podstaw

 • Specjalizacje

I wiele innych.

Wschodzące rozwiązania teleinformatyczne

Grupa spotkała się i rozmawiała o rozwiązaniach informatycznych nowej generacji. Dziś są one przedmiotem intensywnych prac badawczych w laboratoriach, a już jutro mogą być obecne w Naszym codziennym życiu.

Pomoc firmom w komunikacji na arenie międzynarodowej

W celu rozszerzenia współpracy biznesowej poza granice Polski, warto skorzystać z usług agencji tłumaczeniowych. W aglomeracji dostępne są następujące usługi wsparcia w kontaktach z zagranicznymi partnerami: tłumaczenie pisemne i ustne, tłumaczenia specjalistyczne i prawnicze, tłumaczenie stron internetowych i usługi dopasowania lokalizacyjnego (np. treści reklam).

Jakie umiejętności będą potrzebne w aglomeracji jutra – jak je kształcić i rozwijać

Zespół specjalistów z dziedziny HR, biznesu i edukacji opracował następującą listę umiejętności potrzebnych w przyszłości w Naszej aglomeracji:

 • Elastyczność

 • Otwartość

 • Dobra komunikacja

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii

 • Empatia + szukanie punktów wspólnych

 • Cierpliwość

 • Obserwacja

 • Wybór priorytetów

 • Workbalance

 • Szczerość

 • Odpowiedzialność

Jakie innowacyjne idee rodzą się na Śląsku i są warte promowania

Grupa wypracowała i spisała szereg pomysłów na to co się dzieje w naszym regionie, a co warto by było promować poprzez TEDx Katowice. Wśród pomysłów znalazły się np.:

 • Kina dla głuchoniemych

 • Działalność “Napraw sobie miasto”

 • Podróże bez finansów

 • Miejsce dla startupów

 • i inne…

Centrum seniorów – aktywność, przepisy, warsztaty

Zwrócono uwagę na potrzebę zadbania o seniorów w aglomeracji. Zaproponowano:

 • Prowadzenie Centrów Seniora z konkretnymi źródłami finansowania

 • Zorganizowanie bardziej dostępnej dla seniorów informacji o potrzebnych dla nich sprawach

 • Różnego rodzaju warsztaty dla seniorów

Co mnie wkurza w Kato?

Grupa spotkała się w celu stworzenia listy rzeczy, które należałoby w Katowicach zmienić oraz w celu wypracowania wstępnych pomysłów, jak to zrobić.

Wśród rzeczy, na które zwrócono uwagę były:

 • Negatywny wizerunek Katowic

 • Brak parkingów

 • Problemy komunikacyjne

 • Brak lub źle wykonane ścieżki rowerowe

 • Brak spójności estetycznej

 • Pustostany

 • Komunikacja miejska

 • Szalety miejskie

 • Informacja o klubach seniora

 Usługi proinnowacyjne w aglomeracji jutra

 Na spotkaniu omówiono proinnowacyjne usługi w aglomeracji jutra:
 • Miejsce w Katowicach ze zintegrowanymi usługami proinnowacyjnymi.

 • Portal proinnowacyjny.

 • Organizowanie networkingu.

 • Dzielenie się wiedzą: Przedsiębiorca <–> Instytut innowacji.

 • Powiązanie ogłoszeń z innymi mediami aglomeracji.

 • Informacja o usługach proinnowacyjnych.

 • Tworzenie wspólnych projektów i zespołów.

Miasto jutra
Omawiano niemiecki model Morgenstadt (Miasta Jutra). Zastanawiano się nad tym, w jaki sposób wdrożyć ten program w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Koncepcja Miasta Jutra obejmuje różne perspektywy, takie jak: Zarząd, Urząd, mieszkańcy, przedsiębiorcy/biznes, goście, inwestorzy. Działania mające na celu wdrożenie Miasta Jutra obejmują takie obszary jak: finanse, prawo, bariery i oczekiwania.

Aglomeracja przyjazna przedsiębiorcom

W dyskusji wskazano na ciągle zbyt słabą współpracę w wielu obszarach, np. brak dobrej komunikacji między nauką a biznesem. Pożądanym rozwiązaniem byłoby jeszcze większe zaangażowanie uczelni w takie wydarzenia jak „Ogrody Przedsiębiorczości”. Dobrą praktyką podpatrzoną w Niemczech są obowiązkowe stowarzyszenia dla przedsiębiorców, które dają realne wsparcie w biznesie. W funkcjonowaniu biznesu bardzo pomogłyby jasne zasady współpracy np. z administracją. Przedsiębiorcom przeszkadza, że w niektórych urzędach ciągle traktowani są jako petenci. Uproszczenie procedur i dobry przepływ informacji byłby pomocny w biznesie. Zwrócono uwagę na słabe przełożenie wszelkiego rodzaju strategii miejskich na realne działania.

Czego potrzebują Katowice?

Z dyskusji wypłynęło wiele interesujących wniosków. Zauważono, że Katowice potrzebują więcej inicjatyw, altruizmu, dzielenia się doświadczeniem, zaktywizowania autochtonów (np. projekty „Pobudka Koszutka”, „Ogród społeczny”). Miasto potrzebuje także lepszej komunikacji miejskiej. Wśród projektów do realizacji wskazano także: „Moje podwórko” i „Święto ulicy”. Należy dotrzeć do ludzi robiących coś ciekawego. Szansą jest też lepsze wykorzystanie budżetu obywatelskiego. Powinno się połączyć ścieżki rowerowe Katowic ze ścieżkami miast ościennych. Istnieje także potrzeba zmniejszenia liczby ludzi bezdomnych w czym mogą pomóc odpowiednie fundacje.

Strefa biznesu i przedsiębiorczości w centrach handlowych

Dyskusja nad pomysłem utworzenia w centrach handlowych punktów konsultacyjnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem biznesu.

Ulepszenie systemu edukacji – biznes a edukacja

Biznes i edukacja to dwa zamknięte środowiska, które powinny się na siebie otworzyć.

Potrzebujemy sprecyzowania kwalifikacji od początku.

Uczelnia ma uczyć, gdzie pozyskiwać wiedzę i jak się rozwijać. Uczelnie powinny badać rynek. Biznes powinien jasno komunikować uczelniom czego potrzebuje.

Potrzeba kreatywnego myślenia.

Park czy parking

Dyskutowano na temat konfliktu między parkami a parkingami. Problem okazał się pozorny. Można zakładać parkingi podziemne, a na nich ich powierzchni tworzyć przestrzenie zielone. Można rozdzielać roślinnością miejsca parkingowe. Nowe budynki można budować z garażami w podziemiach, a ogrodami na dachach. Rozwiązaniem mogłyby być także parki tymczasowe – miniaturowe parki zakładane na miejscach parkingowych (np. ze względu na jakąś okazję).

Organizacja eventów – zyski, zagrożenia, straty (na przykładzie ŚDM)

Korzyści wynikające z eventów to: wzbogacenie kulturowe oraz finansowe zyski dla hoteli, restauracji i innych usługodawców. Wśród zagrożeń wskazać można np. zatracenie przewodniej idei, korki, zaśmiecenie miasta, ewentualne zamachy i zamieszki.

Podczas dyskusji poruszono również kwestię dotyczącą organizacji małych wydarzeń. Są one często słabo rozreklamowane, a niosą ze sobą dużo korzyści np. lepszą atmosferę.

Pies w mieście

W trakcie dyskusji postawiono prowokujące pytanie: „Pies w mieście – przyjaciel, czy problem?”. Wskazano na szereg problemów związanych z psami w przestrzeni publicznej, takich jak niepożądane zachowania psów, czy kłopoty z zostawianiem psa samego w domu. Zwrócono także uwagę na korzyści jakie dają psy, m.in. kontakt z naturą, aktywność, poznawanie nowych ludzi i samorozwój.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.