EEC2014: Czas na uporządkowanie spraw metropolii.

W dniach 7-9 maja w Katowicach odbył się VI Europejski Kongres Gospodarczy. Jednym z zagadnień podjętych podczas EEC 2014 była tematyka miejska.

W ramach cyklu debat dotyczących tematyki miejskiej rozmawiano o priorytetach programów miejskich zaplanowanych na lata kolejne lata, idei inteligentnych miast, nowych realiach gospodarki odpadami oraz Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych jako nowym mechanizmie współpracy i finansowania inwestycji w regionach.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Katowice.jpg

Dyskusja na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ma szczególne znaczenie w kontekście opóźnień w przyjęciu ustawy metropolitarnych. Miasta często tworzą strategie rozwoju oparte na konkurowanie z sąsiednimi samorządami o nowych mieszkańców czy inwestycje. Tworzenie metropolii bez udziału odgórnych przepisów jest bardzo trudne do zrealizowania co pokazują przykłady Trójmiasta czy konurbacji śląskiej.

Zachętą do współpracy wokół centrum niewątpliwie mogą stać się Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które powstają obowiązkowo dla miast wojewódzkich, jednak mogą być tworzone także dla ośrodków w subregionach. Ich celem jest, by danym miejskim obszarze funkcjonalnym samorządy dyskutowały, obierały cele oraz tworzyły programy wspólnie. Ważne jest też dotrzymanie przez samorządy obietnic o ich wprowadzeniu.

źródło: mat. prasoweW działania ZIT skupionego wokół Rzeszowa skupiono 13 samorządów. Wspólne cel wypracowano tam w ciągu roku – rozwój gospodarczy, poprawa jakości życia mieszkańców, integracja w ramach obszaru funkcjonalnego, ograniczenie niskiej emisji. W lutym prezydenci m.in. Gdyni i Gdańska, a także przedstawiciele 34 gmin, podpisali porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, obowiązujące do 2025 roku. Nadzorować je będzie marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk. Szacuje się, że dzięki ZiT Trójmiasto i sąsiednie gminy będą mogły otrzymać ponad 1 mld złotych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to projekt pilotażowy. Czy projekt dzięki któremu miasta otrzymają pieniądze na wspólne działania zachęci samorządy do dalszej współpracy? Będzie można wykorzystać go do budowy metropolii? Czy może okaże się, że działania samorządów pozostaną jednostkowe. Warto śledzić skutki jego wprowadzenia.