AKTUALNOŚCI

Kolejne samorządy przyjęły lokalne standardy urbanistyczne

Kolejne samorządy przyjmują lokalne standardy urbanistyczne. Znajdziemy wśród nich zarówno największe miasta, jak i mniejsze gminy.

Wygasają dyskusje wywołane po uchwaleniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w której zezwolono na lokowanie inwestycji mieszkaniowych wbrew zapisom planów zagospodarowania oraz w uproszczone procedurze. Ustawodawca przewidział ustalenie wskaźników, które mają być standardami dla poszczególnych samorządów. Artykuł 19 zezwala na uchwalanie lokalnych standardów urbanistycznych, które mogą się różnić o maksymalnie 50% od narzuconych specustawą. Wprowadzenie lokalnych standardów urbanistycznych, zdaniem części urbanistów czy organizacji społecznych, stanowi jedno z niewielu narzędzi, które miałyby pomóc przed negatywnymi skutkami specustawy.

Samorządowcy, obawiając się chaosu przestrzennego, w trybie ekspresowym przyjmują lokalne standardy urbanistyczne. Takie tempo jest konieczne, ponieważ sami autorzy specustawy nie dali samorządowcom wiele czasu, a czas procedowania wniosków inwestorów w nowym, pozaplanistycznym trybie jest krótki. Sprawdzamy więc, które samorządy podejmują takie uchwały i co w nich znajdziemy.

Poznań ze standardami

Standardy urbanistyczne dla inwestycji realizowanych na terenie Poznania opublikowane zostały w dzienniku urzędowym województwa w pierwszej połowie miesiąca. Dzięki standardom wprowadzone zostaną ograniczenia dla lokalizowania nowej zabudowy wielorodzinnej, która – jak informuje poznańska Miejska Pracownia Urbanistyczna – mogłaby w sposób nieprzewidywalny naruszać ustalenia polityki przestrzennej miasta.

Wykorzystanie przez Radę Miasta Poznania pełnej możliwości ograniczenia parametrów ustawowych nie gwarantuje rozwiązań korzystnych dla przestrzeni, bowiem inwestycje tego typu mogą być realizowane niezależnie od ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Radni wykorzystali bowiem większość z zapisów, na które pozwala specustawa specustawa mieszkaniowa. Odległość od przedszkola, szkoły podstawowej, przystanku komunikacji czy urządzonych terenów parkowych zostały obniżone o połowę. Poznańscy radni wymagają również przyłączenia do sieci ciepłowniczej, a także zapewniania miejsc parkingowych: zarówno dla rowerów, jak i samochodów. Poznańska uchwała dostępna na stronie: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/7489/akt.pdf

Lokalne Standardy Urbanistyczne – Poznań 2018 | fot. UM Poznań

Łódź także w październiku

W październiku lokalne standardy urbanistyczne przyjęła także Łódź. Podobnie jak w Poznania, zdecydowano się tam na maksymalne zaostrzenie zapisów odległościowych dla szkół, przystanków transportu zbiorowego oraz terenów rekreacji, a także na wymóg przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Nowe inwestycje mieszkaniowe powstać będą mogły w odległości nie większej niż 250 m od przystanku publicznego transportu zbiorowego, nie większej niż 750 m od szkoły podstawowej i przedszkola czy od urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu. Nowa zabudowa wynosić będzie mogła maksymalnie siedem kondygnacji.

Mniejsze gminy zauważyły problem

Uchwały o lokalnych standardach urbanistycznych przyjęli także radni gmin Lesznowola, Piaseczno i Konstancin-Jeziorna, znanych przede wszystkim jako podmiejskie sypialnie Warszawy. W Konstancinie będzie wolno wznieść maksymalnie dwukondygnacyjne budynki mieszkalne oraz towarzyszące. Uchwała maksymalnie ogranicza też określone w ustawie odległości nowych mieszkań od najbliższego przystanku autobusowego (proponowane minimum to 500 m), szkoły i przedszkola (1500 m) oraz urządzonych terenów wypoczynku, rekreacji i sportu (1500 m). Inwestorzy będą musieli zapewnić 2,5 miejsca parkingowego na każde mieszkanie i 3 miejsca dla każdych 100 m kw. powierzchni lokali użytkowych.

Wcześniej standardy takie przyjęły m.in. Warszawa, Gdańsk i Słupsk.

Wrześniowa uchwała w Słupsku nakazuje, by budynki objęte inwestycją mieszkaniową nie były wyższe niż 2 kondygnacje nadziemne, o ile w odległości 250 metrów nie znajdują się budynki wyższe. We wrześniu lokalne standardy urbanistyczne przyjęły również władze Gdańska.

Wśród zapisów warszawskiej uchwały znalazł się podział na trzy strefy: śródmieścia funkcjonalnego, miejską oraz przedmieść, które różnią się m.in. zmniejszeniem maksymalnych odległości od przystanków komunikacji – do nawet 300 metrów w strefie śródmiejskiej, zmniejszenie odległości do szkół i przedszkoli do 800 metrów, do terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu do 750 metrów. Warszawa zdecydowała się na wspomniane wyżej ograniczenie wysokości budynków maksymalnie do 7 kondygnacji. Wyznaczone zostały wartości dotyczące liczby miejsc parkingowych dla samochodów, zarówno dla lokali mieszkalnych, jak i działalności handlowej lub usługowej. Warszawskie lokalne standardy urbanistyczne określają również liczbę miejsc parkingowych dla rowerów dla mieszkańców oraz stojaków dla działalności handlowej i usługowej.

Odległość od przedszkola podstawą odrzucenia wniosku

Samorządowcy wykorzystują część zapisów specustawy, by blokować inwestycje. Umożliwia to m.in. wymóg zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałym na terenie inwestycji. Ten argument pozwolił odrzucić wnioski w Gdańsku i Wrocławiu.