AKTUALNOŚCI

Dom Hansenów w rejestrze zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków Dom Hansenów zbudowany w latach 1968 –70, zaprojektowany przez Zofię i Oskara Hansenów.

Drewniany dom Hansenów zlokalizowany jest w miejscowości Szumin w powiecie węgrowskim, nad rzeką Bug. Zachowany jest od chwili powstania w niemal niezmienionej formie. Wpisu do rejestru zabytków dokonano z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe. Zbudowany był jako dom letniskowy wg projektu Zofii i Oskara Hansenów, powstał jako manifest idei Formy Otwartej, stworzonej przez Oskara Hansena i rozwijanej w jego twórczości projektowej i teoretycznej. Od 1996 r. stał się głównym miejscem zamieszkania rodziny Hansenów. W związku z tym, budynek przystosowano do całorocznego zamieszkania.

Od 2014 roku dom znajduje się pod opieką Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a pod koniec 2017 roku nieruchomość stanowiącą własność spadkobierców Zofii i Oskara Hansenów odkupiło Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, z przeznaczeniem na oddział muzeum. Decyzja o wpisie do rejestru nie jest ostateczna, a stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.