AKTUALNOŚCI

Gdańsk: Jaka będzie Nowa Politechniczna?

We wtorek w gdańskiej szkole podstawowej nr 17 odbyła się dyskusja o wizji drogi o roboczej nazwie “Nowa Politechniczna”. Czy szeroka droga międzydzielnicowa jest dobrym rozwiązaniem i czy powstanie trasy wymaga wyburzeń?

Gdansk Do StudzienkiZdaniem Biura Rozwoju Gdańska Nowa Politechniczna ma być międzydzielnicową drogą, będąca uzupełnieniem podstawowego układu drogowego Gdańska. Łączyć ma dzielnice mieszkaniowe “górnego tarasu” z Wrzeszczem i Zaspą. Wraz z ulicą powstać ma linia tramwajowa. Nie poznaliśmy jeszcze szczegółów dotyczących wyglądu ani formy drogi. Miejscowe plany zagospodarowania zakładają rezerwę odpowiednią dla wielopasmowej arterii. W planach ulica Do Studzienki ma stracić jedną pierzeję zabudowy, co przedstawia załącznik graficzny planu miejscowego o numerze 0808, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Gdańska w 2002 roku, przedstawiający przebieg Nowej Politechnicznej w gęstej zabudowie dzielnicy Wrzeszcz (grafika po lewej).

Realizacja wariantu drogi o dwóch jezdniach z wydzielonym torowiskiem tramwajowym stoi pod znakiem zapytania ze względów finansowych. Miasto Gdańsk skłania się w pierwszym etapie inwestycji do budowy linii tramwajowej. jednak według opracowań Biura Rozwoju Gdańska nawet budowa wyłącznie tramwaju wymaga wyburzenia wschodniej pierzei ul. Do Studzienki, od strony Politechniki Gdańskiej. Wyburzenia utworzyć miałyby także rezerwę terenową pod przyszłe jezdnie Nowej Politechnicznej pomimo faktu, że nie wiadomo czy ta w ogóle powstanie.

Dla realizacji trasy wschodnia pierzeja ulicy Do Studzienki ma zostać wyburzona. fot. Google Street View

Dla realizacji trasy wschodnia pierzeja ulicy Do Studzienki ma zostać wyburzona. fot. Google Street View

Gdansk Nowa PolitechnicznaOdmienną, autorską koncepcję przedstawiło Stowarzyszenie Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Zakłada ona przekształcenie ulicy Do Studzienki z wprowadzeniem torowiska tramwajowego w jezdnię na odcinku około 200 metrów pomiędzy ul. Grunwaldzką oraz Fiszera. Dalej torowisko prowadzić miałoby na tyłach obecnych budynków mieszkalnych przy kampusie Politechniki Gdańskiej. FRAG uważa za zły pomysł forsowanie budowy szerokiej trasy w tej części Wrzeszcza.

FRAG przedstawiło także grafiki porównujące swoją koncepcję (grafiki po lewej) z wizją opartą na podstawie części zapisów dokumentów planistycznych oraz doświadczeniach w realizacji inwestycji drogowych w Gdańsku (grafiki po prawej):

Autor: Paweł Mrozek/FRAG


Zachęcamy również do wysłuchania dyskusji dotyczącej innej planowanej trasy – Drogi Zielonej. Rozmowa odbyła się na antenie Radia Gdańsk, a gośćmi Tomasza Olszewskiego byli:

  • Karol Spieglanin – Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej,
  • Jan Kosiedowski – prezes Biura Projektów Budownictwa Komunalnego,
  • Mikołaj Chrzan – Gazeta Wyborcza,
  • Sebastian Kwiatkowski – Radio Gdańsk.