Kielce konsultują uchwałę krajobrazową

Kielecki magistrat przedstawił projekt tzw. „uchwały krajobrazowej” czyli dokumentu regulującego zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Rynek w Kielcach | fot. Mcyfra | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

Władze miasta postanowiły skonsultować projekt z lokalną społecznością oraz przedsiębiorcami, na wstępnym etapie procedury. Zainteresowani mogą wnosić uwagi do 14 listopada, dyskusja publiczna odbędzie się 23 października o godz. 16.30 w budynku Urzędu Miasta, Rynek 1 – w sali obrad Rady Miasta Kielce, na I piętrze.

Uwagi wnieść można:

  • drogą internetową poprzez formularz
  • e-mailem na adres [email protected]
  • ustnie do protokołu
  • pisemnie na adres Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Kielce, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce.

Na przełomie stycznia i lutego odbyć się mają ponowne konsultacje ze społeczeństwem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami miejscy radni nad uchwałą krajobrazową głosować będą w kwietniu.

PROJEKT UCHWAŁY | ZAŁĄCZNIK 1 | ZAŁĄCZNIK 2