Światowe Forum Miejskie w Katowicach – porozumienie ministerstwa i miasta podpisane

Katowice będą gospodarzem nadchodzącego Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku (WUF). Pierwszy raz wydarzenie będzie organizować miasto Europy Środkowej.

Muzeum Śląskie w Katowicach | fot. Kris Duda | źródło: flickr.com | lic. CC BY 2.0

W 2018 roku kandydaturę Katowic wysunęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W maju 2020 dyrektor wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich Maimunah Mohd Sharif poinformowała o wyborze Katowic, jako gospodarza Forum.

Polski rząd podjął decyzję o Katowicach z wielu powodów strategicznych. Pod uwagę było brane kilka miast. Jednak patrząc na to co wydarzyło się w ciągu kilkunastu lat w Katowicach, okazuje się że proces zmian postępował tam najszybciej. Drugi powód to dobra dostępność: dolot samolotem, dobra komunikacja i bliskość Krakowa.

– mówił podczas Kongresu Polityki Miejskiej Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz pełnomocnik rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego.

Przed Forum czas dojazdu skróci się do około godziny. Jeśli ta inwestycja się nie uda, to będzie to porażka. Mam też nadzieję, że uda dokończyć się prace nad autostradą A1

– dodał Puda.

Na początku listopada minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz prezydent Katowic Marcin Krupa podpisali porozumienie o współpracy w sprawie organizacji wydarzenia. Minister Jerzy Kwieciński poinformował że 11 edycja Światowego Forum Miejskiego odbędzie się pod hasłem „Katowice in the heart of change”-„Katowice w sercu przemian“.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz katowicki magistrat zobowiązały się do “prowadzenia spójnych i wspólnie skoordynowanych inicjatyw, które mają na celu promocję miasta jako organizatora Forum”. Wszystkie działania mają stanowić okazję do międzynarodowej promocji Katowic, regionu oraz całej Polski.

Chcemy pokazać nasz kraj jako nowoczesny

– wskazywał podczas Kongresu Ruchów Miejskich Grzegorz Puda.

Prezydent Katowic podkreślał, że działania związane ze Światowym Forum Miejskim odbywać będą się we współpracy z innymi miastami województwa.

W przyszłym roku X Światowe Forum Miejskie w Abu Dhabi

Światowe Forum Miejskie to konferencja organizowana przez agendę ONZ do spraw osiedli miejskich UN-HABITAT, dotycząca polityki miejskiej i rozwoju miast. Odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 tysięcy uczestników: przedstawicieli rządów, regionów, miast, organizacji pozarządowych oraz organizacji i instytucji finansowych.

W przyszłym roku, X edycję Światowego Forum Miejskiego zorganizuje Abu Dhabi. Wcześniej kongresy organizowane były m.in. w Nairobi, Barcelonie, Rio de Janeiro, Kuala Lumpur czy Neapolu. W rywalizacji na zorganizowanie kongresu w 2022 roku Katowice pokonały m.in. Dortmund i stolicę Meksyku.