AKTUALNOŚCI

Zamość po konsultacjach uchwały krajobrazowej

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały krajobrazowej w Zamościu. Konsultacje wzbudziły znikome zainteresowanie. Uchwały możemy doczekać się jeszcze w tym roku.

Podział na strefy w projekcie zamojskiej uchwały krajobrazowej

Podział na strefy w projekcie zamojskiej uchwały krajobrazowej

Projekt uchwały był już wstępnie przedkładany radnym poprzedniej kadencji, ale z uwagi na brak zainteresowania, jak i rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów i orzecznictwo sądów administracyjnych – gdzie uchwały były uchylane w całości lub w części, do tego pojawiały się protesty przedsiębiorców – prace nad zamojską uchwałę wstrzymano.

Teraz temat uchwały powrócił ponownie. Projekt uchwały krajobrazowej zaprezentowany został w czerwcu. W projekcie uchwały podzielono Zamość na pięć stref, z odmiennymi przepisami dotyczącymi lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych, szyldów, ogrodzeń czy małej architektury. Specjalne przepisy mają obejmować teren zamojskiego Zespołu Staromiejskiego. Tu planowana jest ochrona istniejącego układu urbanistycznego, historycznych traktów (lwowskiego, lubelskiego, szczebrzeskiego), osi widokowych oraz wglądów na panoramę Starego Miasta. Poza nimi, uchwała ma objąć potykacze (nielegalnie usytuowane), urządzenia, czy szyldy.

Dyskusja publiczna nad proponowanymi rozwiązaniami odbyła się 17 czerwca, zaś wnioski składać można było jeszcze na początku lipca. Jak się okazuje i tym razem podczas konsultacji publicznych uchwała spotkała się ze znikomym zainteresowaniem ze strony mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie miasta. Aktualnie trwają prace nad korektami projektu uchwały, wynikające z uwzględnienia uwag do wyłożonego projektu: złożonych przez sieć handlową sklepów remontowo-budowlanych oraz przez sieć barów szybkiej obsługi.

Uchwalenie dokumentu planowane jest w czwartym kwartale tego roku. Jeśli Rada Miasta Zamość podejmie uchwałę, właściciele obiektów opisanych w dokumencie będą mieć 12 miesięcy na dostosowanie do jej zapisów.

Zamosc uchwala krajobrzowa

Kraków i Świnoujście od lipca chronione przed reklamami

Być może jeszcze w tym roku uchwałę przyjmą Kielce. Tam mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mieli na dostosowanie się do zmian 3 lata. Od 1 lipca obowiązuje uchwała krajobrazowa w Krakowie oraz Świnoujściu (film poniżej), zaś w ostatnich miesiącach w życie weszły przepisy m.in. w Lesznie czy Cieszynie.

W 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie związanej z opolską uchwałą skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne o zgodność z konstytucją przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie tzw. uchwał krajobrazowych. Precyzyjniej, chodzi o artykuł 37a ust. 9 ustawy i przepis o usuwaniu nośników reklamowych po upływie okresu dostosowawczego, jeśli gminna uchwała krajobrazowa w tym miejscu ich zakazuje. Obejmuje to również nośniki zbudowane legalnie. Sąd oczekuje, że Trybunał Konstytucyjny zbada wątpliwości w zakresie ochrony prawnej oraz możliwości uzyskania odszkodowania tym podmiotom, które na reklamy miały wymagane prawem zgody i czy przepisem tym nie zostało naruszone prawo własności rzeczy, czyli nakaz rozbiórki bez zapewnienia właścicielowi odszkodowania wzniesionych legalnie na podstawie pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych obiektów (w postaci tablic i urządzeń reklamowych istniejących) w dniu wejścia w życie danej uchwały krajobrazowej. O problemie tym pisaliśmy w ubiegłym miesiącu.