AKTUALNOŚCI

Gdynia bliżej uchwały krajobrazowej

Prace nad przyjęciem gdyńskiej uchwały krajobrazowej zbliżają się do końca. Gotowy jest projekt uchwały. Został on przesłany do ustawowych uzgodnień.

Uchwała przygotowywana była od 2015 roku. Gdynia tłumaczy długi czas przygotowywania uchwały niedoskonałą legislacją oraz oczekiwaniem na wyroki sądów administracyjnych. W międzyczasie w życie uchwała krajobrazowa w Gdańsku, zaś wcześniej weszły w życie przepisy uchwały sopockiej.

Gdynia podzielona ma być na dwie strefy: A i B. Strefa A, czyli strefa zaostrzonego rygoru wizualnego, ma obejmować obszary szczególne ważne ze względu na walory krajobrazowe, historyczne i przestrzenne. Będzie to centralny obszar miasta w tym śródmieście, obszary dziedzictwa kulturowego, zespoły przestrzenne wpisane do rejestru zabytków oraz obszary o wysokiej wartości urbanistycznej, architektonicznej i widokowej. Obowiązywać będą tam dodatkowe obostrzenia, w tym całkowite ograniczenie tablic i urządzeń reklamowych dużego formatu.

Strefa B (rygoru wizualnego) obejmować będzie pozostałą część Gdyni. Uchwała nie będzie miała zastosowania na obszarach terenów zamkniętych, np. wojskowych.

Gdynia planuje wprowadzić zasadę oddalenia dużych nośników reklamowych od skrzyżowań na rzecz czytelności znaków drogowych i informacji miejskiej. Planowane jest wprowadzenie odległości między reklamami oraz odległości reklam od krawędzi jezdni wzdłuż pasa drogowego. Wśród planów miasta znajduje się również zakaz wieszania reklam na ogrodzeniach oraz ograniczenie liczby szyldów i dostosowanie ich do rodzaju architektury. Projekt uchwały zawiera też wytyczne do standardów jakościowych ogrodzeń i małej architektury. Znikną również reklamy niezwiązane z gruntem (np. przyczepy reklamowe). Okres przejściowy dla legalnie funkcjonujących reklam ma wynosić aż pięć lat.

Wprowadzenie uchwały krajobrazowej jest konieczne, by skutecznie rozwiązać problemy estetyczne i przestrzenne w naszym mieście. Bez podjęcia uchwały nie ma możliwości świadomego oddziaływania na krajobraz miejski. W przestrzeni miejskiej nie brakuje niestety nielegalnych, źle zaprojektowanych i nieestetycznych urządzeń reklamowych.

– mówi dla portalu Gdynia.pl, Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju..

Konsultacje społeczne przed opracowaniem uchwały obejmowały m.in.: zbieranie wniosków, przeprowadzenie ankiety internetowej, warsztaty oraz panele dyskusyjne. Po pozytywnym zakończeniu uzgodnień, uchwała zostanie wyłożona do publicznego wglądu i rozpocznie się zbieranie uwag do projektu. Gdy uwagi zostaną rozpatrzone, pozostanie przyjęcie uchwały krajobrazowej przez Radę Miasta Gdyni.

Jak już wspominaliśmy, uchwała krajobrazowa funkcjonuje w pozostałych miastach Trójmiasta. W lutym uchwałę krajobrazową podjęli krakowscy radni. Wcześniej, w styczniu podobny dokument przyjęła Rada Miasta st. Warszawy, jednak została ona unieważniona przez wojewodę mazowieckiego.