AKTUALNOŚCI

Nowy skład Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, nowy zespół opracuje ustawę planistyczną

Poznaliśmy skład zespołu, który zajmie się zmianami w gospodarowaniu przestrzennym. Wcześniej, w kwietniu, wiceminister rozwoju Robert Nowicki powołał nowych członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

O planach utworzenia nowego zespołu doradczego informowaliśmy w marcu, po wejściu w życie rozporządzenia. W dniu 25 maja 2020 r. wiceminister Robert Nowicki powołał członków zespołu, w składzie:

 1. Robert Ast
 2. Krzysztof Badora
 3. Maciej Borsa
 4. Marcin Brataniec
 5. Sławomir Flanz
 6. Tomasz Gamdzyk
 7. Anna Grzejdziak
 8. Teobald Jałyński
 9. Marta Jaskulska
 10. Leszek Jastrzębski
 11. Agnieszka Kalinowska-Sołtys
 12. Ewa Klimkowska-Sul
 13. Filip Koczorowski
 14. Hanna Kowińska
 15. Paulina Legutko-Kobus
 16. Piotr Lewicki
 17. Bartosz Macikowski
 18. Maciej Nowak
 19. Jakub Pietruszewski
 20. Marek Piwowarski
 21. Filip Sokołowski
 22. Barbara Szulczewska
 23. Sylwia Widzisz-Pronobis
 24. Leszek Wiśniewski
 25. Mateusz Wojcieszak

Przewodniczącą zespołu została Agnieszka Pakulska, Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju.

Do zadań zespołu doradczego należeć będzie przygotowywanie rekomendacji w zakresie opracowania reformy systemu planowania przestrzennego oraz przedstawianie Ministrowi stanowiska do uwag zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego do projektów regulacji przygotowanych z uwzględnieniem wyników prac.  Poprzedni podobny zespół został zwołany w maju 2018 roku w ówczesnym Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju i zakończył pracę w lutym 2019 roku, przedstawiając założenia zmian ustawy Prawo Budowlane oraz zmian w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Te nie zzostały jednak wprowadzone. Wcześniej podobne zespoły pracowały m.in. nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym. Jak zapowiedział w grudniowym wywiadzie dla “Rzeczpospolitej” wiceminister Robert Nowicki, powrotu do “Kodeksu” nie będzie.

Ministerstwo Rozwoju | fot. SJ ©Urbnews

Ministerstwo Rozwoju | fot. SJ

GKUiA z nowym składem od kwietnia

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym ministra w sprawach budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego. W dniu 16 kwietnia 2020 roku powołany został nowy skład Głównej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, w który wchodzą:
 1. dr Tomasz Sławiński (przewodniczący)
 2. Bartłomiej Kolipiński
 3. Ryszard Kowalski
 4. prof. Tomasz Ossowicz
 5. Mariusz Ścisło
 6. prof. Przemysław Śleszyński
 7. prof. Marcin Wiącek
 8. Radosław Gajda
 9. Kazimierz Łatak
 10. Maciej Mycielski
 11. Małgorzata Pilinkiewicz
 12. Jan Jakiel
 13. Marek Wiland
 14. Paweł Soczewski
 15. Jolanta Przygońska
 16. Antoni Matuszko
 17. dr Jerzy Grochulski
 18. Paweł Łukowicz
 19. prof. Piotr Lorens
 20. prof. Urszula Myga-Piątek
 21. dr Tomasz Majda
 22. dr Piotr Reda
 23. Elżbieta  Janiszewska-Kuropatwa
 24. dr Michał Beim

Z poprzednim składem, powołanym w 2018 roku możecie zapoznać się w podlinkowanym artykule.