Gdynia: Radni zdecydują o przyjęciu uchwały krajobrazowej

Na rozpoczynającej się jutro sesji radni Gdyni mają przyjąć uchwałę krajobrazową. Dokument ureguluje zasady i warunki umieszczania reklam, szyldów, tablic oraz małej architektury.

Wiele z reklam zniknąć ma ze Śródmieścia Gdyni

Wiele z reklam zniknąć ma ze Śródmieścia Gdyni | fot. WW

Miasto zostanie podzielone na dwie strefy:

Strefa A (zaostrzonego rygoru wizualnego) obejmować ma m.in. centralny obszar miasta (w tym głównie dzielnice Śródmieście, Redłowo i Orłowo), obszary dziedzictwa kulturowego, zespoły przestrzenne wpisane do rejestru zabytków oraz obszary o wysokiej wartości urbanistycznej, architektonicznej i widokowej. Projekt uchwały zakłada znaczne ograniczenie tablic i urządzeń reklamowych dużego formatu w tej strefie. Wyjątkiem mają być pylony z szyldami w pasie chodnika czy słupy ogłoszeniowe do 3m wysokości. W oknach budynków pojawiać będą mogły się naklejone reklamy/szyldy dotyczące działalności o wysokości nie większej niż 15 cm i zajmującej maksymalnie 20% witryny sklepowej. Szyldy będą mogły być lokalizowane nad witrynami lokali oraz na górnej elewacji budynku.

Strefa B (rygoru wizualnego) obejmie pozostałą część Gdyni. Tam będą mogły pojawiać się większe reklamy, jednak miasto planuje przyjąć zasadę oddalenia dużych nośników reklamowych od skrzyżowań na rzecz czytelności znaków drogowych i informacji miejskiej. W obszarze skrzyżowań nie będą mogły się pojawić żadne reklamy, a dla dróg przyjęto przedziały odległości reklam od zewnętrznej krawędzi jezdni. W uchwale określono także między innymi minimalne odległości między reklamami, w zależności od ich wielkości. Miasto dopuścić zamierza reklamy do 18 metrów kwadratowych, pod warunkiem, że ich górna krawędź nie będzie wyższa niż 8,5 m wysokości lub na wybranych budynkach.

Strefy projektowenej gdyńskiej uchwały krajobrazowej

Strefy projektowenej gdyńskiej uchwały krajobrazowej

Gdynia zakaże też lokowania tablic i urządzeń reklamowych w terenach zieleni, w tle zbiorników wodnych oraz zasłaniających elementy istotne krajobrazowo. Uchwała nie będzie miała zastosowania na obszarach terenów zamkniętych, np. wojskowych.

Okres dostosowania reklam ustawionych legalnie przed 1 maja 2020 r. wynieść ma 4 lata. Dla urządzeń reklamowych, tablic i szyldów ustawionych nielegalnie (bez zgłoszenia lub pozwolenia na budowę), które według gdyńskiego magistratu stanowią aż ok. 80% wszystkich reklam, wynieść ma rok.

Odbiór paczek? Z estetycznych automatów

Tyle samo czasu na mają na dostosowanie swoich urządzeń właściciele małej architektury: automatów usługowych i sprzedażowych czy urządzeń odbioru paczek. Według uchwały zakazane będzie lokowanie urządzeń służących dużych urządzeń służących odbiorowi paczek (przekraczających 9m długości) na tle elewacji frontowych budynków oraz wzdłuż ulic. Urządzenia będą musiały kolorystyką odpowiadać elewacjom sąsiednich budynków, zaś w lokalizacjach innych, w szczególności na obszarach terenów zielonych w kolorystyce szarości RAL 7016 oraz być oznaczone szyldem wielkości nieprzekraczającej 5% pola ekspozycji.

Metropolia pomoże kolejnym samorządom

Już wcześniej, w 2018 roku, uchwały krajobrazowe przyjęły Gdańsk i Sopot. Z przestrzeni Sopotu zniknęło już około 500 tablic i urządzeń reklamowych. W Gdańsku inspektorzy Zarządu Dróg i Zieleni wystawili już ponad 2600 wezwań do usunięcia nośników niezgodnych z jej przepisami. Decyzją Rady Gminy w dniu 29 kwietnia tego roku przyjęto uchwałę krajobrazową w sąsiedniej gminie Kosakowo.

W ramach stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot powstała już grupa, która pracuje nad projektami uchwał rad gmin i procedurami wzorcowych konsultacji społecznych dotyczących uchwał krajobrazowych. Funkcjonuje od października 2020 r. przy Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska Obszaru.  Uczestniczą w niej m.in. przedstawiciele wspomnianych Gdańska i Sopotu: w skład grupy wchodzą: architekt Maria Czerniak – autorka sopockiej uchwały krajobrazowej, prawnicy oraz przedstawiciele gmin: Sopot, Gdańsk, Gdynia, Kolbudy, Malbork, Żukowo, Rumia, Pruszcz Gdański, gmina Pruszcz Gdański, Władysławowo, Wejherowo, Szemud, Krynica Morska, Pelplin, Lębork oraz Puck.

Treść projektu uchwały

10_krajobrazowa anonim