Olsztyn konsultuje uchwałę krajobrazową: ostatnie dni na składanie uwag.

Zakończyło się wyłożenie do wglądu projektu olsztyńskiej uchwały krajobrazowej. Uwagi do projektu można składać do jutra (13 marca 2020 roku).

Olsztyn uchwała krajobrazowa

Miasto zostało podzielone na cztery obszary: Stare Miasto, historyczna, przyrodnicza i współczesna. Zasady regulują m.in. zgodę na umieszczenie maksymalnie dwóch szyldów dla jednej działalności i wymóg harmonizacji szyldu z elewacją budynku – nie będą mogły być one zlokalizowany powyżej parteru budynku. Dla działalności prowadzonej w budynku zabytkowym, w jego otoczeniu lub w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego wprowadzona zostanie zasada jednego szyldu.

Ograniczone ma być umieszczanie reklam na ogrodzeniach, zasłaniania przez reklamy okien oraz grodzenia przestrzeni publicznej. Zakazane będą nowe ogrodzenia powyżej 1,5m. Grodzenia będą musiały być wykonane z drewna, cegieł, kamienia, metalu i szkła – nie będą mogły być to gordzenia betonowe. Dodatkowo, zabronione ma być grodzenie osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych.

Uchwała krajobrazowa dla Olsztyna przedstawiona była tej zimy, odbyła sie już dyskusja publiczna. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta. Uwagi do projektu wysyłać można pod adres: [email protected].