Dni Informacyjne Programu URBACT III

Dni Infromacyjne Programu URBACT III odbędą się 5 i 6 lutego 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Pierwszy dzień (czwartek 5.02.2015) będzie poświęcony dla członków i partnerów działających obecnie sieci URBACT II.  Przebieg spotkania będzie analogiczny do Krajowego Seminarium Warsztatowego, ktore odbyło się w maju 2014 roku. Będzie to ostatnie spotkanie przed zakończeniem obecnej rundy programowej.

Drugi dzień (piątek 6.02.2015) będzie przeznaczony dla miast, metropolii, Instytucji Zarządzających środkami UE oraz aktorów polityk miejskich. Poświęcony będzie przedstawieniu nowej edycji programu, pod nazwą URBACT III na lata 2014-2020.

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod tym linkiem.

urbact

Program 5 lutego (Sala kinowa A na parterze)

10.00 – 10.15
Przywitanie:
> Piotr Zygadło, zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji
Strategii i Polityk Rozwoju, MIiR
> Joanna Zarzecka-Mazur, Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIiR
> moderator Piotr Wołkowiński – ekspert URBACT
10.15 – 11.15
Wnioski z postępów i osiągnięć:
> Lokalna Grupa Wsparcia (skład, sposób funkcjonowania,
sukcesy, ew. trudności)
> Lokalny Plan Działania (utworzenie, rozpowszechnianie,
włączanie w strategię miasta, zoperacjonalizowanie, finansowanie)
11.45 – 13.15
Ćwiczenie warsztatowe:
Główne wyzwania przy wdrażaniu Lokalnych Planów Działania
13.45 – 14.30
Wnioski na przyszłość
> struktura Lokalnych Grup Wsparcia/Lokalnych Planów Działania
> narzędzia URBACT’u budujące potencjał działania (capacitybuilding
instruments) np. narodowe seminaria, Letni Uniwersytet,
Festiwal Miejski, inne narzędzia
> Krajowe Punkty Kontaktowe URBACT w nowym okresie
programowania
> inne tematy
14.30 – 16.00 Wspólne przygotowania do drugiego dnia Info Days

Program 6 lutego (Sala kinowa A na parterze):

10.00 – 10.15
Przywitanie i wprowadzenie
> Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
10.15 – 11.45
URBACT III – korzyści ze zintegrowanego rozwoju miejskiego
> Dlaczego warto prowadzić zintegrowaną politykę? – Jan Olbrycht, Poseł do parlamentu europejskiego, Przewodniczący intergrupy URBAN
> Zintegrowana polityka miejska w nowym okresie programowania- przedstawiciel Komisji Europejskiej
> Praca MIiR w zakresie polityk rozwoju miast – Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu, MIiR
> Główne założenia Programu URBACT III – Emmanuel Moulin, Dyrektor Sekretariatu URBACT
12.15 – 13.30
URBACT II wyniki – doświadczenia miast partnerskich
> Wprowadzenie – Piotr Wołkowiński – ekspert krajowy URBACT
> Wartość dodana sieci URBACT II w Polsce – Aldo Vargas Tetmajer koordynator Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT
> Wnioski z zastosowania metody URBACT – panel dyskusyjny przedstawicieli miast URBACT w Polsce
> Pytania i odpowiedzi
Moderator – Piotr Wołkowiński
13.30 – 14.15
URBACT III – wspieranie miast we wdrażaniu zintegrowanego rozwoju miejskiego
> Prezentacja głównych narzędzi i harmonogram – sekretariat URBACT
> Możliwości wsparcia miast realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przez Program URBACT III – Joanna Zarzecka-Mazur, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej i Polityk Rozwoju, MiiR
> Pytania i odpowiedzi
14.15 – 14.45
Wnioski

Pełen program dostępny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (PDF).

O zatwierdzeniu programu URBACT III pisaliśmy w zeszłym tygodniu.

źródło: MIR, urbact.pl