AKTUALNOŚCI

Centralny Port Komunikacyjny zaprezentował Strategiczne Studium Lokalizacyjne

Jak mają wyglądać inwestycje drogowe i kolejowe związane z lokalizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego? Dlaczego wybrano Baranów? Dowiemy się tego z opublikowanego w tym tygodniu Studium Lokalizacyjnego.

Analiza wyboru lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego | Analiza ARUP dla PFR

Studium określa w jednym dokumencie podstawowe założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i wyników dotychczasowych analiz dotyczących lotniska oraz powiązań komunikacyjnych.

W dokumencie określono przyczyny wyboru lokalizacji nowego lotniska w Baranowie. Wśród założeń znajdowały się m.in. odległość od Warszawy poniżej 50 km, czas dojazdu poniżej 30 minut. Wykluczone zostały tereny na prawym brzegu Wisły, które uzasadniono w tłumaczeniu:

Wybór rzeki jako granicy jest również uzasadniony ekonomicznie, ponieważ lokalizacja po drugiej stronie rzeki wymagałaby budowy nowej przeprawy w celu umożliwienia dostępu z większych skupisk ludzkich lub – biorąc pod uwagę jedynie istniejące przeprawy – mogłaby znacznie zwiększyć czas dojazdu.

Pod uwagę brane były również lokalizacje w rejonie Grójca oraz Grodziska Mazowieckiego.

Linie kolejowe i nowe drogi

Linie kolejowe od 1 do 10 mają prowadzić od CPK w kierunku regionów. Wszystkie kluczowe miasta regionalne, za wyjątkiem Szczecina, mają mieć zapewnione połączenie z CPK nie dłuższe niż 2,5 godziny. Realizowane mają być w większości przez spółkę Centralnego Portu Komunikacyjnego, lecz zawrzeć mają się tam również istniejące i modernizowane odcinki PKP PLK. Projekt zakłada m.in. całkowicie nową linię kolejową z Warszawy przez CPK oraz Łódź do Sieradza. Tam pociągi miałyby rozdzielać się w kierunku Poznania i Wrocławia. Nowa linia miałaby połączyć CPK z Trójmiastem. Prowadzona miałaby być wzdłuż koryta Wisły.

Podróż pociągiem ze stolicy do nowego Portu Lotniczego Solidarność zajmie 15 minut, a z Łodzi – około 25 minut. Zmniejszą się równiez czasy przejazdu do innych miast regionalnych.

Zmiany dotyczyć mają również infrastruktury drogowej. Nowa droga ekspresowa S10 połączy Warszawą z Toruniem, Bydgoszczą i Szczecinem. Powstanie również zewnętrzna obwodnica Warszawy – od strony północnej będzie ona drogą ekspresową S50, zaś po stronie południowej będzie miała charakter autostrady.

Korytarze drogowe i kolejowe w ramach projektu CPK

Korytarze drogowe i kolejowe w ramach projektu CPK

CPK wymogło zmiany prawne

W 2018 roku przyjęta została ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, która określa zasady zarządzania inwestycją. W ustawie zawarto przepisy regulujące zasady pozyskiwania praw do nieruchomości, gospodarowania zasobem nieruchomości oraz lokalizacji portu lotniczego. Za projekt odpowiada rządowy pełnomocnik, który powierza realizację projektu spółce celowej.

Rok później zmienione zostały rozporządzenia w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowych, a także wykaz dróg krajowych i autostrad.

Projekt CPK zintegrować ma w jednym miejscu transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W pierwszym etapie korzystać będzie mogło z niego ok. 45 mln pasażerów rocznie. W rejonie lotniska powstać również tzw. “Airport City”, w którego skład wejść miałyby obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.