Helsinki i Tallinn zostaną połączone tunelem

Powiązania kulturowe, gospodarcze oraz stale polepszająca się współpraca Estonii i Finlandii mogą w niedługiej przyszłości przynieść pozytywne efekty w postaci tunelu pod Zatoką Fińską.

„Nowe Talsinki” to projekt zacieśnienia współpracy między Estonią oraz Finlandią. Jego nazwa pochodzi od stolic obu państw – Tallinna oraz Helsinek – położonych po przeciwległych brzegach Zatoki Fińskiej. We wrześniu w stolicy Estonii odbyły się warsztaty dotyczące współpracy miast. Podczas nich zaproszeni architekci omawiali koncepcję tunelu kolejowego, który może połączyć oba państwa, a także jego wpływ na infrastrukturę i warunki życia w Tallinnie. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące wyzwań planistycznych w estońskiej stolicy takich jak potencjalne możliwości lokalizacji wylotów (Viimsi), połączenie tunelu z istniejącą infrastrukturą transportową, możliwości rozwoju mieszkalnictwa, wpływ na śródmieście miasta i zmiany przestrzenne okolic węza transportowego Ülemiste. Ich pracom przyglądali się przedstawiciele miejskich biur planistycznych Helsinek i Tallinna, przedstawiciele ministerstw oraz stowarzyszeń.

Helsinki Tallinn tunel Finlandia

Fińsko-estoński tunel jest inwestycją pojawiającą się w dokumentach planistycznych od kilkunastu lat. Jest przedłużeniem projektu Rail Baltica, przebiegającego również przez Polskę (grafika poniżej). Idea tunelu nie została jeszcze wcielona w fazę realizacji. Datę ukończenia budowy ponad stukilometrowej inwestycji szacuje się na lata trzydzieste tego wieku. Zwolennicy jego realizacji widzą w nim szanse dla rozwoju obu miast oraz poprawy konkurencyjności względem innych ważnych ośrodków tej części Europy – Sztokholmu oraz Petersburga.

Rail Baltica / grafika: Tallinn Architecture Biennale (tab.ee)

Rail Baltica / grafika w języku łotewskim, źródło : Tallinn Architecture Biennale (tab.ee)

Odbywające się w Tallinnie warsztaty zostały zorganizowane przez Kollektiivi Oy we współpracy z Fińskim Centrum Architektury, Fińskim Stowarzyszeniem Architektów, Tallińskim Biennale Architektury 2015, Estońskim Stowarzyszeniem Architektów EAL oraz fińską inicjatywą architektoniczną Uusi Kaupunki.