CPK: Ruszyły konsultacje Strategii Rozwoju Regionu

Spółka CPK zaprosiła samorządowców do wspólnych prac nad pomysłami na rozwój przestrzenny, gospodarczy i społeczny regionu lotniskowego. Konsultacje Strategii rozpoczęły się przed okresem świątecznym.

Centralny Port Komunikacyjny projektowany jest między dwoma silnymi ośrodkami miejskimi: Warszawą i Łodzią. Miasta te nie zostały jednak włączone w obszar obowiązywania “Strategii”. Konsultacje rozpoczęto z samorządowcami z 26 gmin i siedmiu powiatów z województwa mazowieckiego i łódzkiego. W województwie mazowieckim jest to 20 gmin:  Baranów, Wiskitki, Teresin, Sochaczew (gmina miejska i wiejska), Błonie, Żyrardów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki, Nowa Sucha, Puszcza Mariańska, Mszczonów, Radziejowice, Milanówek, Brwinów, Podkowa Leśna, Michałowice, Pruszków, Piastów i Ożarów Mazowiecki. W województwie łódzkim jest to sześć gmin: Łowicz (gmina miejska i wiejska), Nieborów, Bolimów, Skierniewice (gmina miejska i wiejska).

Region CPK

Region CPK | graf. cpk.pl

Zgodnie z Koncepcją przygotowania i realizacji CPK przyjętą przez rząd w 2017 r., rozwój przestrzenny otoczenia CPK zostanie zaplanowany w celu rozwoju funkcji miastotwórczych, biznesowych, innowacyjnych, ale także społecznych i kulturalnych – przy poszanowaniu dla produkcji rolnej

– czytamy na stronach spółki.

Strategia regionu CPK będzie dokumentem wpisanym w ustawowy system zarządzania rozwojem kraju, umożliwiającym ubieganie się o środki rozwojowe: zarówno z Unii Europejskiej, jak też programów krajowych (w tym Programu Wieloletniego CPK). Spółka CPK zakłada, że strategiczne zarządzanie rozwojem regionu ułatwi wspólną realizację projektów lokalnych i wypracowuje optymalne rozwiązania dla regionu planowanych inwestycji. Wśród projektów wymieniane są m.in. programy aktywizacji zawodowej mieszkańców, przygotowanie terenów inwestycyjnych pod funkcje hotelowe i biurowe, opracowanie koncepcji dla nowych obszarów mieszkaniowych, zagospodarowanie okolic stacji kolejowych (uporządkowanie parkowania, stworzenie warunków rozwoju zabudowy usługowej, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych), modernizacja lokalnych dróg, w tym poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

CPK jako przykład udanej współpracy publicznego inwestora i samorządów w celu rozwoju regionu lotniskowego, podaje port lotniczy Schiphol w Amsterdamie.

Dzisiaj uruchomiliśmy stronę, na której każdy mieszkaniec może znaleźć informacje o postępach prac dotyczących rozwoju terenów wokół CPK. Prace CPK nad strategicznymi projektami koncentrują się wokół trzech dziedzin: obszaru Airport City, planowanych terenów mieszkaniowych i parków przemysłowo-logistycznych. Chcemy tę listę uzupełniać o projekty samorządowe. Wspólna strategia rozwoju pozwoli na to, żeby skoordynować rozwój poszczególnych gmin i uniknąć niepotrzebnych kolizji z lokalną infrastrukturą

– mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Ponownie konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego

Pod koniec listopada rozpoczął się II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Potrwa on do jeszcze do końca grudnia. Pierwszy etap konsultacji trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy głosów.

Kolejowe Liniowe Inwestycje Towarzyszące CPK | źródło: projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK

Kolejowe Liniowe Inwestycje Towarzyszące CPK | źródło: projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK (grudzień 2020)

Z aktualną wersją projektu można zapoznać się pod tym linkiem.

Program Dobrowolnych Nabyć

W grudniu Spółka CPK przedstawiła również Program Dobrowolnych Nabyć. W ramach Programu spółka będzie nabywać nieruchomości z obszaru między miastami Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki i Sochaczew. Teren ten ograniczają: od południa autostrada A2,od zachodu droga krajowa nr 50, od północy wieś Szymanów i rzeka Pisia, a od wschodu – rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów. Na stronie cpk.pl znajduje się formularz, na którym zainteresowani właściciele nieruchomości mogą zgłaszać chęć zbycia gruntów. Osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Programie powinna zaznaczyć, czy jest zainteresowana jedynie sprzedażą swojej nieruchomości, czy również jej zamianą, a jeśli tak, to jakie nieruchomości leżą w granicach jej zainteresowań. Zamiana nieruchomości może nastąpić albo na nieruchomość o podobnej lub tożsamej funkcji oraz nie mniejszej powierzchni i nie mniejszej przydatności w zakresie produkcji rolnej lub leśnej (i nie mniejszej wartości), albo na nieruchomość o innej funkcji i nie mniejszej wartości (również budynkową albo lokalową).

Zakładany obszar wykupu nieruchomości pod Centralny Port Komunikacyjny |

Zakładany obszar wykupu nieruchomości pod Centralny Port Komunikacyjny | graf. cpk.pl