AKTUALNOŚCI

Lublin przyjął Standardy Piesze

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podpisał zarządzenie w sprawie wdrożenia w Lublinie Standardów pieszych.

fot. Lukaszprzy/Wikimedia Commons lic. CC-BY-3.0

Dokument składa się z czterech głównych części: kierunków rozwoju, diagnozy, koncepcji sieci pieszej oraz kart i przykładów rozwiązań. Kształtowanie przestrzeni związanej z potrzebami pieszych ma odbywać się w trzech skalach: planistycznej, ulicy i detalu. Dla wszystkich określono główne problemy oraz potrzeby pieszych, związane z możliwością bezpiecznego oraz wygodnego poruszania się po Lublinie. Skala planistyczna obejmuje poziom studium uwarunkowań, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz duże obiekty powierzchniowe i liniowe. Skala ulicy związana jest z koncepcją podstawowej sieci pieszej – dotyczy w szczególności projektów na przebudowę ulic i placów. Skala detalu obejmuje rodzaje nawierzchni, elementy małej architektury i bieżące utrzymanie.

Zarządzenie prezydenta to skutek realizowanego od 2014 r. przez Fundację Tu Obok i Miasto Lublin projektu  „Miasto dla Ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”. W jego ramach odbyły się spotkania, warsztaty, happeningi i wystawy poświęcone problematyce ruchu pieszego, a wszyscy zainteresowani mogli zgłosić problemy oraz przedstawić swoje pomysły na usprawnienie ruchu pieszego. Podpis prezydenta następuje rok po przekazaniu efektów konsultacji oraz podpisaniu Deklaracji Lubelskich Standardów. Projekt dofinansowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG.

Dodatkowo, w Lublinie od marca 2015 roku działa Zespół Mobilności Aktywnej, którego zadaniem jest m.in. koordynacja spraw związanych z projektowaniem przyjaznej dla pieszych infrastruktury drogowej czy likwidacja barier architektonicznych.