24GIS: Szkolenia „Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy”

24GIS – firma specjalizująca się w profesjonalnej informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych na szkolenia „Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – realizacja wymagań prawnych i własnej polityki przestrzennej gminy” w kolejnych miastach Polski.

Tym razem zapraszamy na szkolenia do:

  • Wrocławia (27.04.2015)
  • Gdańska (06.05.2015)
  • Rzeszowa (13.05.2015)
  • Białegostoku (20.05.2015)

Szkolenia mają na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych z:

  • Aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi m.in. z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE;
  • Organizacją wdrożenia ww. wymagań prawnych,
  • Dobrymi praktykami w zakresie technicznych aspektów informatyzacji istniejących MPZP
  • Wskazówkami w zakresie wymagań dotyczących pozyskiwania oraz kontroli nowych MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy, która usprawni przeprowadzenie procesu informatyzacji lub harmonizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście. Dotychczasowi uczestnicy szkoleń oceniają szkolenie bardzo wysoko lub wysoko.

Szczegółowy program szkolenia oraz warunki udziału dostępne są na stronie internetowej http://24gis.pl/oferta/szkolenie-informatyzacja-mpzp/.

24GIS jest powstałą w 2007 roku nowoczesną firmą tworzoną przez specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu wdrażania i zastosowania Systemów Informacji Przestrzennej (GIS). Oferta firmy skierowana jest przede wszystkim do jednostek administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej oraz do firm i jednostek badawczych zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, budownictwem, badaniami nad środowiskiem przyrodniczym i zurbanizowanym. Firma specjalizuje się w informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i posiada bogate doświadczenie w tym zakresie zdobyte w realizacji projektów na terenie całej Polski.

Wszystkie szkolenia znajdują się w naszym kalendarium:

Szkolenie Wrocław. Szkolenie Gdańsk. Szkolenie Rzeszów. Szkolenie Białystok.