Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące zagospodarowania Placu Grunwaldzkiego w Warszawie

16 kwietnia ruszyły Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół Placu Grunwaldzkiego na Żoliborzu w Warszawie przygotowane przez Oddział Warszawski SARP na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Plac Grunwaldzki

Celem Warsztatów jest uzyskanie różnorodnych propozycji programowych i przestrzennych zagospodarowania obszaru u zbiegu ulic Broniewskiego, Jana Pawła II i alei Wojska Polskiego, zgodnie z granicami wyznaczonymi na poniższej ilustracji.

Grunwaldzki.png_678-443

Warsztaty zorganizowane są w formie dwuetapowej. W pierwszym etapie prowadzony jest nabór Uczestników na podstawie jawnych zgłoszeń. Na zgłoszenia organizator czeka do 4 maja 2015. Ocenie podlegać będą następujące elementy:

 1. Kompozycja przestrzeni publicznej w obszarze objętym opracowaniem wraz z proponowanymi powiązaniami z przestrzenią publiczną założeń sąsiednich;
 2. Założenia programowe proponowanego rozwiązania przestrzennego;
 3. Wskazanie potencjalnych grup użytkowników terenu opracowania;
 4. Propozycja rozwiązań komunikacyjnych w oparciu o wytyczne warsztatowe;
 5. Zaznaczenie w formie graficznej podstawowej kompozycji terenu oraz proponowanego obszaru jego powiązań z założeniami sąsiadującymi.

Na podstawie zgłoszeń wyłonionych zostanie 5 Uczestników(zespołów projektowych), których zadaniem w drugim etapie warsztatów będzie opracowanie proponowanych w I etapie rozwiązań.

Oceny zgłoszeń dokona Jury w składzie:

 1. Andrzej Brzeziński, komunikacja
 2. Marek Happach, architekt, OW SARP
 3. Dariusz Hyc, architekt OW SARP
 4. Piotr Sawicki, architekt, urbanista OW SARP
 5. Magdalena Wrzesień, architekt, urbanista, OW SARP
 6. Marek Mikos, architekt,p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 7. Tomasz Pniewski, architekt, stanowisko ds. konkursów, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Więcej informacji pod adresem: http://sarp.warszawa.pl/warsztaty/plac-grunwaldzki/

Źródło: SARP Warszawa