Szczecin: Konkurs na zagospodarowanie alei Wojska Polskiego

Przez najbliższe dwa tygodnie trwa składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

Konkurs realizowany jest przez miasto we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Obejmuje on odcinek alei Wojska Polskiego od Placu Zbawiciela do Placu Szarych Szeregów, Plac Zgody oraz fragmenty ulic Jagiellońskiej, Śląskiej oraz Ściegiennego. Dla terenu obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia obszaru opracowania konkursu wynosi ponad 3 hektarów.

Idea konkursu zakłada uspokojenie ruchu w alei Wojska Polskiego, wprowadzenie dwóch jezdni z parkowaniem i wysoką zielenią po środku, a także nieprzywracanie tramwaju.

Pula nagród wynosi 70 tysięcy złotych brutto, z czego połowa kwoty przypadnie zwycięzcy konkursu. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na zagospodarowanie przestrzeni publicznych składać do 13 lipca. Prace konkursowe składać można do 10 listopada, zaś rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na jesień 2017 roku.

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Umowa dotacyjna z Ministerstwem Rozwoju została podpisana w dniu 1 sierpnia 2016 r. Wysokość przyznanej dotacji: 3.762.090 zł. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Termin realizacji projektu został ustalony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Więcej informacji.