AKTUALNOŚCI

Koszalin: Poznaliśmy zwycięską koncepcję przebudowy śródmieścia

W piątek poznaliśmy laureatów konkursu architektonicznego na koncepcję przebudowy śródmieścia Koszalina. Za najlepszą uznano koncepcję pracowni ToProjekt z Rybnika.

O rozpoczęciu konkursu informowaliśmy w grudniu. Konkurs jest częścią prac związanych z aktualizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia. Projektowane zmiany obejmą sąsiedztwo niedawno zmodernizowanego Rynku Staromiejskiego. Konkurs został przygotowany przez koszaliński oddział Stowarzyszenia Architektów RP. Do pierwszego stanęło 17 zespołów architektonicznych, spośród których do kolejnego etapu wybrano sześć najlepszych. Nadesłane prace oceniali arch. Zbigniew Maćków (SARP Wrocław), arch. Bartosz Warzecha (SARP Koszalin), arch. Piotr Fokczyński (SARP Wrocław), arch. Iwona Stepanow, arch. Łukasz Adamczyk oraz arch. Piotr Śmierzewski – (SARP Koszalin). Jury nagrodziło trzy projekty:

I  miejsce – koncepcja grupy ToProjekt z Rybnika w składzie: Marek Wawrzyniak, Karol Wawrzyniak, Takashi Kimba i Katarzyna Mazurek. Koncepcję oceniono pozytywnie m.in. za grę świateł w przestrzeni miejskiej. Zakłada ona też wyeliminowanie części ruchu samochodowego ze śródmieścia Koszalina. link

wizualizacja: ToProjekt | zrodlo: UM Koszalin

wizualizacja: ToProjekt | zrodlo: UM Koszalin

 

wizualizacja: ToProjekt | zrodlo: UM Koszalin

wizualizacja: ToProjekt | zrodlo: UM Koszalin

 

wizualizacja: ToProjekt | zrodlo: UM Koszalin

wizualizacja: ToProjekt | zrodlo: UM Koszalin

Uzasadnienie:

„Pracę nagrodzono za umiejętne wpisanie się w historyczny kontekst Starego Miasta, nadając istniejącej przestrzeni miejskiej unikalnego, pozwalającego na budowanie tożsamości miejsca, charakteru.

Autorzy proponują ograniczenie ruchu kołowego na ulicy Zwycięstwa po­między ulicami Kazimierza Wielkiego i Mickiewicza, oraz na ulicy Młyńskiej, od ulicy Andersa do ulicy Zawiszy Czarnego. Na tym fragmencie miasta dopuszczono ruch tylko dla komunikacji miejskiej, pojazdów uprzywilejowanych i zaopatrzenia. Na pozostałych ulicach Starego Miasta zaprojektowano ruch jednokierunkowy, a odzyskany pas ruchu przeznaczono na miejsca parkingowe.

Najistotniejszym elementem projektu jest zastosowana w strefie ograniczonego ruchu ceglana posadzka, łącząca dwie najważniejsze przestrzenie miejskie: Rynek Staromiejski oraz przestrzeń wokół Katedry. Zastosowany materiał swoją fakturą i kolorystyką integruje się nie tylko z najważniejszym zabytkiem miasta jakim jest katedra, ale nawiązuje także do ważnych historycznych budynków, pozostałości średniowiecznych murów obronnych oraz posadzki placu przed dawnym Urzędem Wojewódzkim. Zawężoną do dwóch pasów ruchu pozostałą część ulicy Zwycięstwa wyłożono posadzką kamienną. Zróżnicowanie materiałowe pozwoliło na nadanie różnorodnego charakteru poszczególnym fragmentom miasta oraz sprzyja przyszłemu etapowaniu inwestycji. Dzięki odsunięciu ceglanej posadzki od nieregularnej liniii zabudowy udało się uporządkować płaszczyznę dolną placu.

Pozostałe elementy zagospodarowania przestrzeni publicznych (mała architektura, meble miejskie) ograniczono do minimum starając się wykorzystywać już istniejące elementy takie jak na przykład mur oporowy przy katedrze. Ten właśnie fragment ulicy Zwycięstwa udało się autorom, poprzez wykorzystanie prostych mebli miejskich, szczególnie umiejętnie zorganizować.

Zwycięski projekt zakłada również uporządkowanie pozostałych elementów definiujących przestrzeń miejską, takich jak elewacje budynków ist­niejących, których kolorystykę ujednolicono opierając się na gamach ciepłych, z akcentami bieli i czerni. Jednorodne markizy oddzielają usługowy parter od mieszkalnych kondygnacji wyższych. Przestrzeń starego miasta oświetlono, w przeciwieństwie do pozostałych ulic, ciepłą barwą światła, co pozwoliło na precyzyjniejsze zdefiniowanie jego nieostrych granic”.

II  miejsce – pracownia Zespół 22 z Warszawy. Autorami projektu są Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Agnieszka Lewandowska, Michał Tatjewski, Izabela Kubicka i Maciej Sidorowicz. link

III  miejsce – koncepcja Grupy Domino ze Szczecina. Autorami projektu są Wojciech Dunaj i Rafał Stemporowski. link