Konkurs architektoniczny na projekty małych domów

Rząd ogłosił konkurs architektoniczny na projekty domów o powierzchni zabudowy do 70 m². Chętni mają ostatnie dni na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Domy do 70 m2 rząd

Według procedowanej w parlamencie ustawy domy budowane z użyciem uproszczonej procedury będą musiały mieć maksymalnie 70 m2 powierzchni zabudowy. Oznacza to w praktyce możliwość realizacji domów do 140 m2, a przy budowie antresoli: nawet większych.

Trwają prace nad ustawą mającą ograniczyć procedury administracyjne przy budowie domów o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych. Choć ustawa nie została jeszcze przyjęta przez Parlament i nie trafiła do Prezydenta, Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego organizują konkurs, którego efektem ma być koncepcyjny projekt domu.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych, które następnie będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych.  W założeniach w dłuższej perspektywie wyłonione projekty mają pozwolić podnieść jakość estetyczną polskiego krajobrazu, zwiększyć harmonię i ład przestrzeni z zabudową indywidualną.

Konkurs w Etapie I obejmuje zakres studialny, którego celem jest wyłonienie 100 najlepszych projektów. Etap II konkursu obejmuje przygotowanie prac konkursowych, a jego celem jest wyłonienie 50 najlepszych prac.

[Aktualizacja: 13.10.2021] Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie wydłużony został do 13 października 2021 r.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 13 października 2021 r. Zaproszenia do udziału wysłane mają być zakwalifikowanym kandydatom 8 października.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych. Projekty te będą docelowo możliwe do pobrania dla każdego zainteresowanego budową domu do 70 m2

– mówi wiceminister Piotr Uściński.

Uczestnikiem konkursu może być osoba, grupa osób lub firma, która wykaże, że dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Opracowania studialnego i Pracy konkursowej.

Olsztyn w województwie śląskim

Olsztyn w województwie śląskim | fot. Jerzy Opioła (WIkimedia Commons) | lic. CC-BY-SA-4.0

Prace ocenić ma jury w składzie:

  • dr inż. arch. Adam Baryłka – Przewodniczący Sądu Konkursowego
  • mgr inż. arch. Piotr Wiss – Sędzia referent
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – członek Sądu Konkursowego
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Obolewicz – członek Sądu Konkursowego
  • mgr Tomasz Saciłowski – członek Sądu Konkursowego
  • dr inż. Radosław Sekunda – Sędzia rezerwowy
  • mgr inż. arch. Adam Popielewski – Sędzia rezerwowy
  • mgr inż. Wiesław Leszek Baranowicz – Sędzia rezerwowy

W konkursie przewidziano przyznanie następujących nagród:

  • 100 nagród pieniężnych dla prac wyłonionych w I Etapie w wysokości 5.000 zł brutto każda (łączna pula nagród wynosi 500.000 zł brutto)
  • 50 nagród dla prac wyłonionych w II Etapie w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej. Kwota przewidziana na zamówienie projektu budowlanego do wielokrotnego zastosowania wynosi 150.000 zł brutto za jeden projekt (łączny budżet przewidziany przez Zamawiającego to 7.500.000 zł)

Zespoły zaproszone do etapu II będą miały czas na złożenie prac konkursowych do 8 grudnia.

Szczegóły na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

W ostatnich tygodniach Sejm przyjął ustawę wprowadzającą ułatwienia w budowaniu małych domów jednorodzinnych. Według niej łatwiej będzie można budować domy o powierzchni zabudowy do 70 m². W przyjętym projekcie nowelizacji ustawy usunięto ograniczenie powierzchni użytkowej mieszkania do 90 m². A więc domy będą mogły mogły mieć znacznie większą powierzchnię użytkową. Projekt wprowadza jednak wymóg lokalizacji maksymalnie jednego takiego obiektu na każde 500 m² powierzchni działki. O ustawie pisaliśmy dwa tygodnie temu. Obecnie czeka ona na przyjęcie bądź korekty w Senacie.