Rekomendacja warszawska dla odbudowy miast

Na początku miesiąca w stolicy odbyła się konferencja „The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”, dotycząca problemu odbudowy miast po zniszczeniach.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Lotnicza_panorama_Warszawy.jpg

fot. Lemarx (Wikimedia Commons) | lic. CC-BY-SA-3.0

Problem odbudowy po zniszczeniach, głównie w wyniku działań wojennych, dotyczy dziś wielu miast na całym świecie. Konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie czy katastrofy naturalne na Haiti skutkują zniszczeniami dotyczącymi terenów zurbanizowanych o znacznym obszarze.

Debatą na ten temat zajęli się eksperci podczas międzynarodowej konferencji „The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, Jej miejsce jest nieprzypadkowe:  Warszawa, a precyzyjniej: Stare Miasto, jest jedynym przykładem wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO odbudowy miasta po wojnie. Stare Miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1980 r.

Trzydniowe spotkanie z udziałem światowej klasy ekspertów m.in. z ICOMOS, ICCROM i UNESCO zgromadziło ponad 200 gości reprezentujących wszystkie regiony świata.

Rekomendacja Warszawska dla obudowy miast

Po konferencji powstał dokument Rekomendacji Warszawskiej. Rekomendacja zawiera dziesięć najważniejszych zasad dotyczących odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kultury oraz powrotu do funkcjonowania miast po zniszczeniach wojennych. W dokumencie odwołano się do przykładu i doświadczeń związanych z odbudową Warszawy po II wojnie światowej.

Rekomendacja Warszawska będzie zaprezentowana Komitetowi Światowego Dziedzictwa podczas 42. sesji, która odbędzie się w dniach na przełomie czerwca i lipca w Bahrajnie.