Warszawa zaprezentowała uchwałę krajobrazową

Prawie dwa lata po podpisaniu przez prezydenta tzw. ustawy krajobrazowej, stołeczni urzędnicy przygotowali projekt uchwały. Dziś rozpoczęły się konsultacje społeczne.

Ulica Miodowa w Warszawie | fot. Adrian Grycuk | lic. CC-BY-SA 3.0

Celem ustawy krajobrazowej jest uporządkowanie przede wszystkim reklamy zewnętrznej. Warszawska uchwała krajobrazowa ma uporządkować i wprowadzić ład w przestrzeni stolicy. Szyldy będzie można umieszczać tylko w strefie parteru budynków (z nielicznymi wyjątkami) tak, by nie przesłaniały cennych detali architektonicznych. Nośniki na budynkach i budowlach będą mogły być umieszczane tylko w ściśle określonych sytuacjach. Reklamy wielkoformatowe będą mogły być stosowane jedynie wzdłuż wyznaczonych ciągów komunikacyjnych – chodzi tu o główne arterie poza obszarem zabudowy śródmiejskiej. Ograniczona zostanie możliwość sytuowania wyświetlaczy i ekranów reklamowych.

Zapisy uchwały określają dopuszczalną wysokość i ażurowość ogrodzeń, a także materiały ich wykonania. W stolicy zabronione zostać ma grodzenie osiedli z okresu PRL, które planowane były jako osiedla otwarte. Ogrodzenia znikną również częściowo we współczesnych kompleksach mieszkaniowych. Projekt określa również możliwe do stosowania materiały przy powstawaniu obiektów małej architektury.

Plakat reklamujący uchwałę krajobrazową

Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z zapisami uchwały krajobrazowej w specjalnym punkcie konsultacyjnym w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (7 czerwca w godz. 15.00 – 19.00, 10 czerwca w godz. 12.00 – 15.00, oraz  13, 20 i 22 czerwca w godz. 15.00 – 19.00). Uwagi będzie można zgłaszać także w internecie oraz mailowo, na adres: [email protected]

Dziś w stolicy odbyła się debata na temat projektu uchwały. W czwartek planowane są warsztaty dotyczące małej architektury i ogrodzeń. Kolejny poniedziałek przyniesie warsztaty dotyczące lokalizacji szyldów, zaś 21 czerwca warsztaty podejmą temat reklam. Konsultacje społeczne potrwają do 14 lipca.

Zapraszam mieszkańców do aktywnego udziału i zapoznania się z projektem uchwały, wprowadzającej ścisłe regulacje dotyczące reklam, szyldów, małej architektury i ogrodzeń. Dzięki temu dokumentowi ograniczymy panującą dziś anarchię reklamową i poprawimy wygląd naszego miasta. Czekamy na Państwa opinie i uwagi. Razem zmienimy Warszawę

 – Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Uchwała będzie regulowała nie tylko nowe inwestycje, ale i funkcjonowanie obiektów zrealizowanych przed momentem wejścia jej w życie. Terminy dostosowania wynoszą odpowiednio: 2 lata dla nośników reklamowych, 3 lata dla szyldów i 5 lat dla obiektów małej architektury. Bez obowiązku dostosowania się do nowych przepisów będą właściciele istniejących ogrodzeń.

Więcej o uchwale pod adresem konsultacje.um.warszawa.pl (pdf)