Poznań: Jak wyglądać będzie ulica Święty Marcin?

Przywrócona zostaje do opiniowania koncepcja „Przebudowy układu komunikacyjnego ulicy Św. Marcin na odcinku od ul. Kościuszki do al. K Marcinkowskiego oraz al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Podgórnej w Poznaniu”.

Przedłużony został termin składania uwag do koncepcji przebudowy ulicy Święty Marcin przedstawionej przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. Do 10 kwietnia zainteresowani mogą przesyłać swoje opinie na stronie: www.pozim.pl/projekty.

Podstawowe założenia projektowe dla obu przedstawionych koncepcji stanowią między innymi zmiana przekroju ul. Św. Marcin na jednopasmową, poszerzenie przestrzeni przeznaczonej dla pieszych, wyłączenie z ruchu samochodowego odcinka al. Marcinkowskiego, wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości “tempo 30”.

Warianty koncepcji różnią się rozwiązaniami projektowymi na odcinku od. ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego. Przedstawiamy je poniżej:

Wariant I (pdf)

Zakłada dodatkowe miejsca postojowe wyłącznie dla pojazdów zaopatrzenia na czas rozładunku dostawy w określonych godzinach po północnej stronie ul. Św. Marcin.

Poznan Swiety Marcin w1b

Wariant II (pdf)

Zakłada budowę wydzielonych ciągów rowerowych na omawianym fragmencie. W al. Marcinkowskiego zaprojektowano dwukierunkową drogę dla rowerów szerokości 2,5 m, a na ul. św. Marcin jednokierunkową ścieżkę rowerową szerokości 1,5 m.

Poznan Swiety Marcin w2b