Miasto to nie firma – dyskusja i film, Katowice, 30.09.15

Film dokumentalny grupy KONTRPLAN i dyskusja o sytuacji mieszkaniowej w Polsce i walce z wysiedleniami.

Wraz z niezależną grupą filmową KONTRPLAN zapraszamy na projekcję filmu dokumentalnego pt. LOKATORZY NA SPRZEDAŻ oraz dyskusję nt. samoorganizacji, budowania wspólnot walki i dostępnych narzędzi prawnych, pozwalających na skuteczną walkę z wysiedleniami.

A3_CNM_2015_19.png

30 września 2015, 17:30, Centrum na Mariackiej, WSTĘP WOLNY

Doświadczenia kolejnych lat związanych z kryzysem miejskim, objawiającym się między innymi, poprzez wzrastającą ilość wysiedleń, stwarzają konieczność tworzenia sprawniejszej samoorganizacji i współpracy pomiędzy mieszkańcami miast i grupami aktywistów.

Coraz częściej, w wyniku bezpośredniej reakcji na kryzys mieszkaniowy i przymus ekonomiczny całe rodziny zajmują kolejne pustostany, lokatorzy na własną rękę walczą z „czyścicielami kamienic” czy nielegalnymi wysiedleniami. Niestety, nowe ruchy miejskie, których głos jest najbardziej obecny w mainstreamie, zupełnie pomija te kwestie, poruszając się w bezpiecznych ramach neoliberalnej narracji.

Podczas spotkania będziemy podejmować dyskusję o sytuacji mieszkaniowej w Polsce oraz metodach samoorganizacji.

 

LOKATORZY NA SPRZEDAŻ

Film dokumentalny

Czas trwania: 29:37

Produkcja: niezależna grupa filmowa KONTRPLAN

Film przedstawia historię sprzeciwu grupy mieszkańców kamienicy mieszczącej się przy ulicy Stolarskiej w Poznaniu. Dzięki bezpośredniemu oporowi lokatorów po wielu latach udało się zdemaskować proceder nielegalnych, brutalnych wysiedleni, dokonywanych głównie na zlecenia banków i kamieniczników przez tzw. „czyścicieli kamienic”.

Stolarska jest tylko jednym z przykładów globalnego problemu. Polityka mieszkaniowa, w której lokator jest utożsamiany z towarem i sprzedawany z kamienicą osiągnęła właśnie skrajny poziom dehumanizacji. Wymusza on coraz bardziej radykalne formy obrony — lokatorzy z ul. Stolarskiej postanowili między innymi zamknąć drzwi kamienicy przed pracownikami spółki zawodowo zajmującej się nękaniem mieszkańców. Dzięki ich oporowi Stolarska stała się symbolem walki z tzw. „mafią mieszkaniową” silnie ugruntowaną w państwowych strukturach. W zamyśle autorów filmu moralne oburzenie na krzywdę lokatorów z ul. Stolarskiej uwidacznia ten problem jednak głównym celem jest sprowokowanie szerszej dyskusji i próba zmiany myślenia na temat przyczyn a nie tylko skutków.

źródło: Centrum Kultury Katowice
To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.