AKTUALNOŚCI

Posiedzenie ZMP. Dyskusja o zmianie w ustawie o planowaniu

Zarząd Związku Miast Polskich podczas posiedzenia 13 maja dyskutował m.in. o proponowanych zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Choć wielu przedstawicieli miast pozytywnie oceniło kierunek prac nad nowelizacją, to wskazywali że np. nie regulują w zadowalający sposób kwestii decyzji o warunkach zabudowy. Wskazywał na to m.in. Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP, podkreślając że w projekcie nie określono wyraźnie, że „wuzetka” nie jest aktem planistycznym i nie rodzi skutków prawnych. Zdaniem ZMP należy tę sprawę załatwić radykalnie – „wuzetki” powinny mieć charakter wyłącznie informacyjny.

Zebranie ZMP w Starogardzie Gdańskim (13.05), fot. ZMP / miasta.pl

Zebranie ZMP w Starogardzie Gdańskim (13.05), fot. ZMP / miasta.pl

Marek Wójcik, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych powiedział, że wsparcie finansowe dla JST zaproponowane w projekcie o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (MRiT), wyliczone 1,5 roku temu, związane ze skutkami wynikającymi z wdrożenia rozwiązań (np. przygotowanie planów ogólnych) na pewno nie wystarczy. Sugeruje, że powinno być wyższe o 90-100 mln zł.

To nie jest jeszcze projekt ostateczny. Wpłynęło wiele uwag. Nowa wersja projektu pojawi się pod koniec maja. Strona samorządowa KWRiST nie zgodziła się na chodzenie na skróty i proponuje bardziej wnikliwe debatowanie nad tą ważną nowelizacją

– mówił Marek Wójcik, sekretarz KWRiST.

Oprócz tego ponowiono postulat powiązania podatku od nieruchomości ze sposobem jej użytkowania określonym w akcie prawa miejscowego. Uwagi z miast dotyczą też partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego. Związek Miast Polskich od dłuższego czasu wnosił, żeby przenieść znaczącą część konsultacji społecznych na projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, a nie na sam już projekt planu.

W opinii członków Zarządu Związku należy poprzeć zmiany częściowe, ale domagać się zmian systemowych.

Kierunek jest dobry. Trzeba to wreszcie ruszyć i wykorzystać pierwszą okazję do istotnej zmiany, bo nie wiadomo kiedy będzie następna. Wnioski będzie można wyciągać po analizie zgłoszonych uwag z miast.

– mówił Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP.

Do Biura ZMP wpłynęły uwagi z kilkudziesięciu miast członkowskich.  Jak zapewnił dyrektor Biura ZMP, Andrzej Porawski, uwagi dotyczące projektu ustawy zostaną uporządkowane i przekazane do autorów projektu.

Andrzej Porawski przypomniał, że od wielu lat ZMP domagał się zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przypomnijmy wybrane uwagi ZMP z ostatnich lat. W 2017 roku, podczas prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym uznał za pozytywnie wzmocnienie rangi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, likwidację decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy zastąpienie opłaty adiacenckiej i planistycznej opłatą infrastrukturalną. Rok później ZMP przyjął apel na temat koniecznych zmian dotyczących planowania przestrzennego. Samorządowcy wskazali, że już podczas prac nad obecnie obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwracał uwagę na zawarte w niej złe rozwiązania, które znacznie pogorszyły jakość polskiej przestrzeni. Wtedy wskazywano na konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych, które “sprawią, że właściwy rozwój będzie zachodził w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie, z korzyścią dla społeczności lokalnej i gospodarki”. Przedstawiciele ZMP określili, że planowanie przestrzenne powinno umożliwiać określenie, jaki rozwój jest potrzebny i gdzie powinien następować, jakie obszary należy chronić, a jakie aktywizować, oraz ocenić, czy proponowane zmiany przestrzenne są odpowiednie. W ubiegłym roku poznaliśmy za to uwagi ZMP o prekonsultacjach ustawy.

źródło: Związek Miast Polskich (miasta.pl)