Park Kulturowy Krupówki – konsultacje społeczne

Już jutro (21 maja 2015) burmistrz Zakopanego przedstawi projekt „Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki”, jednocześnie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.

Historia parku kulturowego w Zakopanem jest długa i burzliwa. Jak pisaliśmy w marcu, Rada Miasta nie mogła dojść do porozumienia co do wyglądu ostatecznej wersji, w wyniku czego postało wiele różnych projektów. Nowo wybrane władze samorządowe obiecały podjąć na nowo temat ochrony Krupówek. 19 marca 2015 do życia powołano Zespół Roboczego i Zespół Konsultacyjny ds. opracowania projektu uchwały o ustanowieniu parku kulturowego na obszarze ulicy Krupówki. Po dwóch miesiącach prac zespoły są gotowe by przedstawić wstępny projekt.

Uchwała wraz z rysunkiem będzie dostępna w Urzędzie Miasta Zakopane (pokój 215) oraz na stronie internetowej miasta od dnia 21 maja 2015. Tego dnia zaczną się również konsultacje społeczne, których koordynatorem będzie zespół ds. konsultacji – przewodniczący Łukasz Filipowicz. Mieszkańcy i odwiedzający miejscowość uwagi będą mogli zgłaszać, do 3 czerwca, drogą internetową, korespondencyjnie oraz podczas trzech spotkań.

W czasie konsultacji przeprowadzone zostaną trzy otwarte spotkania z zaproszonymi gośćmi.

  • 22 maja 2015, godz. 10:00, sala obrad Rady Miasta Zakopane

Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm – Wykład na temat parków kulturowych

  • 26 maja 2015, godz. 16:00, sala obrad Rady Miasta Zakopane

Spotkanie przybliży i wyjaśni zapisy projektu uchwały

  • 2 czerwca 2015, godz. 16:00, sala obrad Rady Miasta Zakopane

dr Dominika Hołuj i dr Mariusz Makowski

Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm jest dyrektorem Instytutu Architektury Politechniki Krakowskiej, autorem kilkudziesięciu realizacji architektonicznych oraz współautorem SUiZKP Krakowa i Warszawy. Autor wielu książek poświęconych architekturze krajobrazu.

Dr Dominika Hołuj jest ekonomistką, wykładowcą w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Dr Mariusz Makowski jest psychologiem społecznym, wykłada w Katedrze Psychologii i Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Przedsiębiorcy popierający ustanowienie parku kulturowego mogą odbierać plakaty promocyjne.

źródło: UM Zakopane

źródło: UM Zakopane


Projekt uchwały „Park Krajobrazowy obszary ulicy Krupówki”

Granica terenu objęta parkiem kulturowym:

Źródło: UM Zakopane

Źródło: UM Zakopane