Gdańsk: Konsultacje w sprawie wyglądu Placu Inwalidów Wojennych

Gdańscy projektanci i mieszkańców nietypowo zaczynają pracę nad przygotowaniem nowego planu zagospodarowania Placu Inwalidów Wojennych, znajdującego się naprzeciwko głównego wejścia do Parku Oliwskiego.

W wyniku wewnętrznego konkursu w Biurze Rozwoju Gdańska powstało kilkanaście projektów, będących nowymi wizjami Placu Inwalidów Wojennych. Propozycję przedstawił także zespół architektów z Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków gdańskiego magistratu. Wszystkie projekt zaprezentowane będą mieszkańcom Oliwy. Biuro Rozwoju Gdańska zaprosiło w tym celu do współpracy Fundację Wspólnota Gdańska i Radę Dzielnicy Oliwa.

– Zamierzeniem Biura Rozwoju Gdańska jest przedstawienie mieszkańcom Gdańska, a w szczególności mieszkańcom Oliwy, wielorakich sposobów ożywienia i uatrakcyjnienia Placu Inwalidów jako ważnej przestrzeni publicznej Oliwy – mówi dyrektor BRG Marek Piskorski. – Chcemy zaprosić do współpracy użytkowników tego placu, a dobrym sposobem na rozpoczęcie dialogu jest właśnie wystawa pokonkursowa.

Przykładowe projekty zagospodarowania placu:

Otwarcie Wystawy przedstawiającej wszystkie prace odbędzie się 6 lutego o godz. 18.00, w dawnej Księgarni przy ul. Opata J. Rybińskiego 25. Na otwarciu wystawy będą obecni autorzy projektów, którzy przedstawią swoje wizje i przedstawią problematykę zadania. Każdy mieszkaniec Oliwy również będzie mógł zabrać głos w dyskusji i wyrazić opinię w ankiecie.

Spotkanie kończące wystawę wraz z podsumowaniem ankiety, prezentacją wyników konkursu i dyskusją odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Oliwa przy ul. Opata J. Rybińskiego dnia 17 lutego o godz. 18.00. Debatę poprowadzą: Andrzej Stelmasiewicz (Wspólnota Gdańska) i Tomasz Strug (Rada Dzielnicy Oliwa). Również podczas tego spotkania obecni będą przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska.

fot. gdansk.pl