AKTUALNOŚCI

Kościelisko pierwszą gminą wiejska na Podhalu z kodeksem reklamowym

Kościelisko jako pierwsza gmina wiejska na Podhalu i w województwie małopolskim uchwaliła kodeks reklamowy. W Małopolsce tylko dwa miasta przyjęły uchwały krajobrazowe Nowy Sącz i Bochnia.

Zasady lokalizacji szyldów obowiązujące w gminie Kościelisko

Zasady lokalizacji szyldów obowiązujące w gminie Kościelisko | bip.koscielisko.pl

Podjęta 23 maja uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (poz. 4282 z 4.06.2019) i 18 czerwca 2019 roku stanie się prawem miejscowym. Każdy przedsiębiorca może umieścić dwa szyldy – do 2 m2 – na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza – jeden na budynku i jeden na ogrodzeniu. Na obiektach handlu i gastronomii dodatkowo dopuszczono szyldy w postaci malowanych lub naklejanych treści na szybach witryn. Władze zakazały lokalizowania telebimów i reklam diodowych. Kierunkowskazy reklamowe mogą zawierać wyłącznie: nazwę, adres, numer telefonu i ewentualnie symbol graficzny usługi (obiektu) oraz odległość do tej usługi (obiektu). Maksymalne parametry kierunkowskazu: słupek o wysokości do 3 m, dopuszczona konstrukcja metalowa obłożona drewnem w kolorze naturalnym, tabliczka drewniana w formie strzałki o wymiarach 85 cm x 25 cm.

W szczególnie cennych widokowo obszarach, na terenach niezabudowanych (leśnych i otwartych) sytuowanie reklam i urządzeń reklamowych jest zabronione. W tych miejscach dopuszczalne są tylko reklamy wyłącznie na okres 30 dni, banery reklamowe i pneumatyczne urządzenia reklamowe związane z okolicznościowymi wydarzeniami, a na stałe tablice reklamowe i urządzenia promujące Gminę Kościelisko, Tatrzański Park Narodowy lub Wspólnotę Uprawnionych 8 Wsi.

Nowe ogrodzenia zabudowań od strony dróg publicznych i wewnętrznych mogą być wykonane wyłącznie z drewna, a do ich zabezpieczania nie wolno stosować farb kryjących strukturę drewna. Zakazano używania elementów z blachy, siarek plastikowych czy poliwęglanu. Ustalono także maksymalną wysokość grodzeń na 180 cm.

Na dostosowanie się do reguł mieszkańcy i podmioty w gminie Kościelisko mają rok. Pełna treść kodeksu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zakopane z Parkiem Kulturowym

Z problemem reklam walczy też sąsiednie Zakopane. Od lipca 2016 roku obowiązują zapisy Parku Kulturowego. Wprowadzono zakaz lokowania wszelkich niezwiązanych trwale z budynkiem tablic i napisów. Ograniczono lokowanie szyldów wyłącznie na poziomie parteru. Reklamy montowane powinny być bezpośrednio na elewacji budynków ażurowe litery lub podświetlane litery blokowe. Dopuszczono sprzedaż wyrobów i usług utożsamianych z historią, tradycją i kulturą regionu. Przedsiębiorcy próbowali jednak ominąć te zapisy – jak donosiło tvpinfo.pl, figura pandy, miała w mniemaniu właścicieli być obiektem kultu religijnego. Na obiekcie umieszczono tabliczkę z cytatem pochodzącym z Księgi Rodzaju opisującym dzieje Noego i biblijny potop. Innym pomysłem było oklejenie maszyn do gier etykietą z nazwą „wpłatomat”. Zgodnie z zapisami dotyczącymi parku kulturowego na Krupówkach mogą znajdować się bankomaty i wpłatomaty.