Konferencja: Teraźniejszość a wyzwania przyszłości Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na konferencję naukową pt. „TERAŹNIEJSZOŚĆ A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ”. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2021 r. i poświęcona będzie aktualnym problemom teoretyczno-metodologicznym oraz instytucjonalnym dyscypliny geografia społeczno ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Wydzielenie w 2018 r. „geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej” jako dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk społecznych, z jednoczesnym przyporządkowaniem geografii fizycznej do dyscypliny „nauki o Ziemi i Środowisku” w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, stworzyło szanse, ale i zagrożenia, zarówno nowej dyscypliny, jak i dyscyplin pokrewnych. Kwestie takie jak integralność geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, jej miejsce w naukach społecznych, relacje z innymi dyscyplinami społecznymi, zakres integracji z geografią fizyczną, czy wreszcie instytucjonalne aspekty funkcjonowania nowej dyscypliny, to najważniejsze problemy, wobec których stanęła geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Dalszy rozwój geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej wymaga dyskusji na temat najważniejszych problemów o charakterze teoretyczno-metodologicznym, jak i instytucjonalnym związanych z funkcjonowaniem nowej dyscypliny. Konferencja ma być platformą wymiany poglądów, która pozwoli z jednej strony zdiagnozować aktualny stan i dokonać swoistego „bilansu otwarcia” nowej dyscypliny w pierwszych latach jej funkcjonowania. Z drugiej strony dyskusje mają na celu zidentyfikować najważniejsze wyzwania przyszłości geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Zasadniczym celem konferencji będzie zatem odpowiedź na pytanie jak realnie wzmocnić pozycję naukową nowej dyscypliny i tworzących ją subdyscyplin? Do udziału zapraszamy całe środowisko związane geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną, jak również osoby z innych dyscyplin. Chcielibyśmy, aby konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat problemów teraźniejszości i wyzwań przyszłości geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.


Program konferencji wraz z zarysem tematyki dostępny jest pod adresem: http://bit.ly/KonferencjaUAM2021

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 konferencja będzie wyjątkowa, bo odbędzie się w formie zdalnej poprzez platformę MS Teams. Link do wydarzenia zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom po zakończeniu rejestracji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o rejestrację do dnia 15.04.2021 r. przez formularz: https://forms.office.com/r/47iuRnSH5H

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.