Konferencja “DiverCITY – miasto dla wszystkich” – Wrocław, 11-12.09.14 r.

„DiverCity – miasto dla wszystkich” to pierwsza organizowana na taką skalę konferencja poświęcona planowaniu przestrzennemu i rozwojowi miast z perspektywy nie tylko wielkich inwestycji infrastrukturalnych, ale też niewielkich zmian w przestrzeni. Jej celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie polityki i planowania ładu przestrzennego miast, a także zacieśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami samorządów lokalnych z Polski, Norwegii i Islandii. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 11-12 września.

WSZYSTKIE_LOGA

„W  rozwoju  współczesnych  miast ważne są nie tylko wielkie przedsięwzięcia infrastrukturalne,  ale  również  niewielkie zmiany w najbliższym otoczeniu mieszkańców  miast.  One  również  decydują o wysokiej jakości i komforcie życia w mieście.” – mówi Elżbieta Bieńkowska, Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Współczesne miasto musi być miejscem różnorodnym, które w procesie planowania i rozwoju bierze pod uwagę potrzeby i możliwości mieszkańców. Podstawową zasadą rozwoju jest poprawa ich jakości życia i ciągłe odpowiadanie na ich różnorodne potrzeby. Osiągnięciu tych celów służą przede wszystkim mikrozmiany, czyli niewielkie inwestycje mające bezpośredni wpływ na najbliższe otoczenie, miejsce zamieszkania. To one decydują o poprawie jakości życia i aktywnym udziale mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

 „Miasta były od wieków ośrodkami handlu, kultury i innowacyjności. Zawsze zmagały się także z nierównościami społecznymi, zbyt wysokim poziomem zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Wraz z rozrastaniem się miasta, ważnym tematem staje się rozplanowanie budowy zielonych, wielkich miast przyszłego stulecia. Chcemy, żeby ta konferencja stała się platformą wymiany doświadczeń i punktem wyjścia do współpracy.” – mówi Jan Tore Sanner, Norweski Minister ds. Samorządu Terytorialnego i Modernizacji.

Konferencja „DiverCity – miasto dla wszystkich”, została poprzedzona warsztatami z udziałem studentów i młodych profesjonalistów z Polski, Norwegii i Islandii. Efekty ich pracy będzie można zobaczyć podczas konferencji. Dla zainteresowanych zorganizowane zostaną także wizyty terenowe, mające na celu zapoznanie się z unikalnymi rozwiązaniami architektoniczno–urbanistycznymi i rewitalizacyjnymi we Wrocławiu i okolicach.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, architektów, urbanistów, osób zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, transformacją miast, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz działaczy miejskich. Udział w konferencji jest bezpłatny, dodatkowo organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport podczas konferencji.

Warto zaznaczyć, że konferencji będą towarzyszyć dodatkowe wydarzenia. W planach jest koncert zespołu Karuzela Group w Synagodze pod Białym Bocianem, w trakcie którego wykonane zostaną piosenki Agnieszki Osieckiej w języku norweskim i polskim. Ponadto otwarta zostanie wystawa zdjęć w Muzeum Miejskim we Wrocławiu pokazującym najciekawsze obiekty i rozwiązania przestrzenne we Wrocławiu i Oslo.

Konferencja jest efektem współpracy polsko-norweskiej rozwijanej od wielu lat dzięki realizacji projektów finansowanych z funduszy norweskich i funduszy EOG. Organizatorem konferencji jest  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przy współpracy z norweskim Ministerstwem Samorządu Terytorialnego i Modernizacji, Miastem Wrocław, Norweskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS),  Miastem Siechnice oraz Ambasadą Norwegii w Polsce.

Więcej informacji nt. konferencji „DiverCity – miasto dla wszystkich”, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.eog.gov.pl/Strony/Divercity.aspx

Program konferencji znajduje się pod tym adresem.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.