Siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku

Siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej zlokalizowana została w Gdańsku. Czy wpłynie to na rozwój przemysłu wysokich technologii w mieście?

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o Polskiej Agencji Kosmicznej – poinformowała kancelaria prezydenta. Polska Agencja Kosmiczna ma realizować zadania w zakresie badania przestrzeni kosmicznej i wykorzystywania tych badań w rozwoju technologii kosmicznych dla celów przemysłowych, obronnych i bezpieczeństwa państwa oraz dla celów nauki. Agencja ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. Ma koordynować działania sektora, które dziś są rozproszone między różne instytucje i resorty, identyfikować ciekawe i ważne zastosowania, tworzyć własne laboratoria, usprawniać dzielenie się wiedzą itp.

Politechnika Gdańska

W uzasadnieniu ustawy wskazano, że Polska w związku z uczestnictwem w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wpłaca do niej kwotę rzędu kilkudziesięciu milionów euro rocznie, natomiast polski sektor kosmiczny, mimo potencjału i chęci, w minimalnym stopniu uczestniczy w programach ESA. Koszty funkcjonowania Agencji oszacowano na 5–10 mln zł rocznie. Na jej czele będzie stał powoływany przez premiera prezes. Powstanie też organ nadzorczy i doradczy – Rada Agencji składająca się z dziewięciu przedstawicieli administracji rządowej oraz czterech przedstawicieli nauki i przemysłu rekomendowanych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz ministra właściwego do spraw gospodarki.

Agencja będzie miała siedzibę w Gdańsku. Pierwotnie miała się ona mieścić w Warszawie, ale w czasie parlamentarnych prac nad ustawą przeniesienie centrali do Gdańska zaproponował Senat głosami PO, a Sejm przyjął tę poprawkę.

Jakie korzyści dla tego miasta przyniesie lokalizacja Agencji? Niewątpliwie można spodziewać się rozwoju w sferach naukowych oraz przemysłu wysokich technologii, jednak z uwagi na charakterystykę działań nie można mieć pewności czy zmiany te będą widocznie i przyniosą większe zapotrzebowanie na przestrzeń dla tych celów. Kolejnym pytaniem które należy postawić to czy taka decentralizacja funkcji rządowych jest korzystna? Podczas prac nad ustawą część posłów, także trójmiejskich, popierała wariant z siedzibą w stolicy z uwagi na możliwość łatwiejszych kontaktów z innymi instytucjami państwowymi.

źródła: Politechnika Gdańska, informacja własna (w)