Chełm: Uchwała krajobrazowa w przyszłym roku

Miasto Chełm będzie miało uchwałę krajobrazową. Samorząd wybrał wykonawcę dokumentu.

Samorząd zlecił opracowanie projektu uchwały krajobrazowej firmie Autorska Pracownia Architektoniczna “Arkada” z Białej Podlaskiej. Wartość zamówienia wynosi ponad 72 tysiące złotych.

Zamówienie wykonane zostanie na podstawie uchwały Rady Miasta Chełm z 2015 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały krajobrazowej. Wykonawca będzie musiał wykonać analizy zjawisk, związanych z tablicami i urządzeniami reklamowymi, ogrodzeniami oraz obiektami małej architektury oraz analizę dokumentów planistycznych i konserwatorskich. Efektem prac ma być propozycja podziału miasta na strefy, opracowanie uchwały określającej zasady i warunki sytuowania reklam, ogrodzeń i małej architektury, a także przygotowanie poradnika dobrych praktyk.

Termin wykonania umowy został wyznaczony na czerwiec 2022 roku (450 dni od podpisania umowy). Wówczas projekt aktu prawnego zostanie przedłożony miejskim radnym.

 

Pierwsza uchwała krajobrazowa w Polsce powstała w Ciechanowie 28 kwietnia 2016 roku. Analiza Urbnews.pl z początku roku wskazuje, że uchwały przyjęło w blisko 50 gminach, jednak część dokumentów została częściowo unieważniona. W ostatnich tygodniach informowaliśmy między innymi o konsultacjach uchwały w Zakopanemw Poznaniu oraz sąsiedniej Mosinie, a dokumenty przyjęły m.in. Piła, Mikołów czy Zamość.